ERWIN SILZER: TASCHENLEHRBUCH RUMÄNISCH

 

 

05

 

sudor, ri M

svářeč

 

 

06

 

câteva amănunte

několik drobností

cămară, mări F (de alimente)

komora, spíž

se îmbină cu mobila modernă

hodí se moderní nábytek

 

 

07

 

Procedează în modul următor.

Postupuje následujícím způsobem.

adunare F

sčítání

scădere F

odčítání

înmulţire F

násobení

împărţire F

dělení

Cât fac doi şi cu (nebo plus) şase?

Kolik je dva plus šest?

Doi cu şase fac (egal) opt.

Dva plus šest je osm.

Cât fac doisprezece fără (nebo minus) doi?

Kolik je dvanáct minus dva?

Doisprezece fără doi fac zece.

Dvanáct minus dva je deset.

Cât fac doi ori patru?

Kolik je dva krát čtyři?

Doi ori patru fac opt.

Dva krát čtyři je osm.

Cât fac opt împărţit la doi?

Kolik je osm děleno dvěma?

Opt împărţit la doi fac patru.

Osm děleno dvěma jsou čtyři.

 

 

08

 

Vremea se menţine umedă cu cerul variabil.

Počasí zůstane vlhké s proměnlivou oblohou.

Vor cădea precipitaţii locale.

Budou padat místní srážky.

Vânt slab până la potrivit din sectorul nordic cum intensificări în Bărăgan.

Vítr slabý až střední ze severu v Bărăganu zesílí.

Temperatura în creştere uşoară.

Teplota se lehce zvýší

ceaţă locală

místní mlhy

Minimele vor fi cuprinse între minus 5 şi plus 5 grade.

Minima se budou pohybovat mezi minus 5 a plus 5 stupni.

 

 

09

 

România se învecinează la nord cu Ucraina.

Rumunsko na severu sousedí s Ukrajinou.

În jurul Podişului Transilvaniei se înalţă lanţurile Carpaţilor cu podişuri ce se pierd în şesuri.

Kolem Sedmihradské plošiny se vypíná řetězec Karpat s plošinami, co se ztrácejí v nížinách.

Râurile izvoresc în munţi şi se scurg în Dunăre.

Řeky pramení v horách a odtékají do Dunaje.

Pe lângă staţiunile din munţi, România mai are şi staţiuni maritime pe litoral.

Kromě horských středisek má Rumunsko ještě přímořská stanoviska na pobřeží.

Teritoriul României este împărţit, din punct de vedere administrativ, în judeţe.

Území Rumunska je rozděleno, z administrativního hlediska, na župy.

 

 

10

 

livadă, vezi F

louka

imn, nuri N

hymna

bătătură, ri F = curte, rţi F

dvůr

Ah, de ce n-am zece vieţi

Să te cânt, Natură!

(Ştefan O. Iosif)

Ach, proč nemám deset životů,

abych tě opěvoval, přírodo!

 

 

 

11

 

Cât trebuie să plătesc?

Kolik platím?

Unde se află raionul de confecţii?

Kde je oddělení s konfekcí?

Câţi metri îmi trebuie pentru un pardesiu?

Kolik metrů potřebuji na kabát?

Da-ţi mi trei metri din acest material/această stofă!

Dejte mi tři metry tohohle materiálu/téhle látky.

o jucărie de cauciuc, din material plastic, de lemn

gumová, plastová, dřevěná hračka

 

 

12

 

sufler, ri F

nápověda (div.)

copist, şti M

písař

cu mare admiraţie

s velkým obdivem

A început să publice la vârsta de 21 de ani.

Začal publikovat ve věku 21 let.

Caragiale îndrăgeşte arta dramatică.

Caragiale si oblíbil dramatické umění. 

O noapte furtunoasă

Bouřlivá noc (hra Caragiala)

Comediile sale biciuiesc moravurile burgheziei şi ale moşierimii.

Komedie bičuje buržoazní mravy a mravy statkářů.

A criticat multe aspecte ale orânduirii sociale de atunci.

Kritizoval mnohé aspekty tehdejšího společenského zřízení.

Ia apărarea ţăranilor răsculaţi.

Chopil se obrany vzbouřených venkovanů.

 

 

13

 

După formalităţile de rigoare, am început să convorbim despre sorţii agriculturii.

Po přísných formalitách jsme začali mluvit o vyhlídkách zemědělství.

Să-ţi spun drept...

Abych ti řekl pravdu...

dintr-o odaie de alături (odaie, odăi F)

z vedlejší místnosti (místnost, pokoj)

mititel, mitică, mititei, mititele

malý, droboučký

o voce răguşită (răguşi, răguşesc)

chraplavý hlas (ochraptět)

coniţă, ţe F = cuconiţă, ţe F

milostivá paní, milostslečna

se astâmpăra, mă astâmpăr

tišit se

adăoga nebo adăogi, adăog = adăuga, adaug

připojit, dodat (slovy)

se arde, mă ard

spálit se, napálit se

răsturna, rătorn maşina

převrhnout vařič

Sări! Săriţi!

Pomoc!

vărsa, vărs, verşi, varsă, să verse

rozlít

Se scoală repede să meargă după el.

Rychle se zvedá, aby šla k němu/za ním.

spirt N

líh

Pe când iese, apare micul maior de roşiori cu sabia scoasă. (sabie, ii F)

Zatímco odchází, objeví se malý husarský major s tasenou šavlí. (šavle)

o poză marţială

důstojná póza

Pentru cine aţi poruncit cafea? (porunci, poruncesc)

Pro koho jste poručil kávu? (poručit)

pune sabia în teacă (teacă, teci F)

dát šavli do pochvy (pochva zbraně)

(în)grămădit

nahromaděný

trâmbiţă, ţe F

trubka, polnice

Atârnă toba de gât, suie pe cal. (atârna, atârn - tobă, be F - sui, sui)

Pověsí si buben na krk, vystoupá na koně. (pověsit, zavěsit - buben - vystoupat)

 

 

14

 

gradele inferioare

nižší hodnosti

în fruntea soldaţilor

v čele vojáků

Înainte marş!

Pochodem vchod!

se reculege, mă reculeg

vzpamatovat se

Vai de el!

Běda mu!

Te-apucă stomacul!

Zkazíš si žaludek!

plimba de colo până colo

chodit sem a tam

 

 

15

 

fuma ţigareta până la carton

kouřit cigaretu až k filtru

se repezi, mă reped la ceva

vrhnout se na co

pată, pete F + păta, pătez

skvrna + skvrnit

 

 

Expresii uzuale

 

Doamnelor şi domnilor!

Dámy a pánové!

Daţi-mi voie să vă prezint pe domnul N.

Dovolte mi, abych vám představil pana N.

Încântat!

Těší mě!

Vă deranjez? De loc.

Ruším? Vůbec.

Cu ce vă pot servi?

Čím posloužím?

Permiteţi?

Dovolíte?

Pardon! Iertaţi-mă!

Promiňte!

Regret!

Lituji!

Sper să ne vedem curând.

Doufám, že se brzy uvidíme.

Rămâneţi cu bine!

Mějte se dobře!

Felicitările mele!

Blahopřeji!

E umezeală.

Je vlhko.