SYNONYMA

 

așezat

plasat

mal

țarm

câmpie

șes

odiniodară

cândva

cioban

păstor

atestă

confirmă

secol

veac

ocupație

meserie

lipsi

absenta

întoarcere

înapoiere

se înalța

se ridica

grandios

măreț

dragoste

iubire

bucurie

veselie

sordid

murdara

tolera, tolerez

permite

edificate

construite

căpăta = dobindi

obține

revelație

descoperire

risipite

împrăștiate

atesta

confirma

litoral

țărm

sud

miazăzi

nord

miazănoapte

strălucit

vestit

primitor

ospitalier

stovit

obosit

colină

delușor

veșnic

etern

ținut

regiune

tainic = ascuns

secret

pătrunde

intra

afla

găsi

reverie

visare

veni

sosi

odinioară

cândva

vreme

timp

favorabil

propice

dovedi

proba

legătură

relație

stăpânire

dominație

liniște

pace

liniște

tăcere

frontieră

graniță

distrus

nimicit