23. DELTA DUNĂRII

 

vărsa, vărs

vlévat se

întindere, ri F

rozloha, plocha

uscat, turi N

souš

privi din avion

pohlížet z letadla

câmpie, ii F (vastă = întinsă = largă)

(rozsáhlá) rovina, nížina

stuf, furi N + stufăriş, şuri N

rákos + rákosí

întrerupe, întrerup

přerušit

împiedica, împiedic

spoutávat, zabraňovat

scurge, scurg, scurs

stékat

aliviune, ni F

nános, naplavenina

pricinui, pricinuiesc

způsobit

împotmoli, împotmolesc

zabořit se do bahna, uváznout v bahně

puzderie de lacuri

spousta jezer

gârlă, le F

říčka, potok

mlaştină, ni F + mlăştinos

bažina, močál + bažinatý, močálovitý

înainta, înaintez cu patru metri

postupovat o čtyři metry

rădăcinile împletite între ele

kořeny spletené do sebe

plaur, ri M

plovoucí ostrov z rákosí v Dunajské deltě

da naştere la ceva

dát zrodit čemu

treptat

postupně

prin prelucrarea unei lucru

zpracováním čeho

placă, plăci de stufit

deska, destička z rákosu

salcie, sălcii F

vrba

se rândui, rânduiesc

seřadit se

lotcă, ci nebo ce F

dlouhá rybářská loďka

despica, despic

rozrážet, brázdit

nufăr, feri N

leknín

împărăţie, ii F

říše, císařství

vegetaţia luxuriantă

bujná vegetace

specie, ii F (de păsări)

druh (ptactva)

cocor, ri M + pelican, ni M + cormoran, ni M + barză, berze F

jeřáb + pelikán + kormorán + čáp

mişuna, 3. mişună de tot felul de peşti

hemžit se všemi druhy ryb

crap, pi M + ştiucă, ci F + morun, ni M + nisetru, ri M

kapr + štika + vyza + jeseter

vestit

vyhlášený, věhlasný

nicăieri

nikde, nikam

depunere, ri F

usazenina, peněžní vklad

grind, duri N

naplavený val

submarin

podmořský

dig, guri N

hráz

dragaj N

bagrování

resursă, se F (naturală)

(přírodní) zdroj

neasemuit

nenapodobitelný

 

 

24. MAMAIA

 

lat ‡ îngust, strâmt

široký ‡ úzký

depăşi, depăşesc

přesahovat, překonávat

adăuga, adaug cuiva

přidat, připojit ke komu

ansamblu, uri N

soubor, celek

amenaja, amenajez

zřídit, zařídit

clădit la 40 de metri de ţărmul mării

položený 40 metrů od břehu moře

într-un termen record

v rekordním termínu

de la un capăt la celălat

z jednoho konce na druhý

peluză, ze F + iarbă

trávník (v parku) + trávník

încântător

okouzlující, uchvacující

sporturi nautice

vodní sporty

cuter, re N

kutr (jachta se stěžněm)

hidrobicicletă, te F

šlapadlo

brăzda, brăzdez

brázdit

 

 

25. DESCOPERIRI ARHEOLOGICE

 

contribui, contribui, contribui, contribuie... la ceva

přispívat k čemu

înlătura, înlătur

odstranit

movilă, le F

pahorek

înalţa deasupra mormintelor

navýšit na hroby

sarcofag, ge N

sarkofág

aurit + de aur + auriu

zlacený + zlatý + zlatavý

Obiectul cel mai de seamă l-a constituit...

Nejvýznamnější předmět představoval...

înaintea erei noastre

před naším letopočtem

degradarea înaintată

pokročilé znehodnocení

executat cu raze infraroşii

vytvoření infračervenými paprsky

(se) referi, refer la ceva

odvolávat se, vztahovat se

defunct

zemřelý, zesnulý

în vara aceluiaşi an

v létě téhož roku

pava, pavez

dláždit

cărămiziu

cihlově červený

Ca dimensiuni şi execuţie tehnică se situează...

Co do rozměrů a technického zpracování se umísťuje...

cu trei ani mai târziu

o tři roky později

fundaţie, ii F = temelie

základy

săpătură, ri F

kopání, výkop

Au dat de o statuie.

Přišli, narazili na sochu.

înştiinţa, înştiinţez pe cineva

oznámit komu

dezgropa, dezgrop

vykopat

divinitate, tăţi F

božstvo

stârni, stârnesc (un interes)

vyvolávat, ponoukat (zájem)

 

 

26. UN MUZEU AL DOBROGEI ŞI AL MĂRII NEGRE

 

subsol, luri N

podzemí

granit N + de granit

žula + žulový

minereu, uri N

ruda

porfir N

porfyr

algă, ge F

vodní řasa

o largă întrebuinţare

široké využití

tapiţerie, ii F

čalounictví

şarpe, şerpi M de casă

užovka

însemnătate = importanţă = valoare

důležitost

 

 

27. ÎN CASA LUI NICOLAE GRIGORESCU DE LA CÂMPINA

 

poposi, poposesc

zastavit se, odpočívat

semeţ

smělý, odvážný

serpentină, ne F

serpentina

înfăţişa, înfăţişez

představovat, znázornit

constitui, constitui

představovat

şindrilă, le F

šindel

prispă, pe F

zápraží

pătrunde, pătrund, pătruns

pronikat, vnikat

scândură, ri F

prkno

şevalet, turi N

malířský stojan

penultim

předposlední

 

 

28. CONSTANTIN BRÂNCUŞI

 

faimă, me F

pověst, sláva

copilăria fragedă

útlé dětství

împinge, împing, împins

postrčit, tlačit

întruchipa, întruchipez

ztělesňovat

vatră, vetre F

domácí krb

lespede, ezi F

deska

înceta, încetez din viaţă

zemřít

vădi, vădesc

ukazovat

continua ‡ înceta, se opri

pokračovat ‡ přestávat, zastavovat se

iubire ‡ ură

láska ‡ nenávist

dovedi, dovedesc ceva

svědčit o čem

însuşire, ri F

vlastnost, schopnost

lua fiinţă

vznikat

 

 

29. GEORGE ENESCU

 

de frunte

čelní, přední

stăruitor

vytrvalý

calificativ, ve N

prospěch (ve škole)

prilej, juri N

příležitost

se afirma, afirm

prosadit se, vyniknout

înnnăscut

vrozený

elogios

pochvalně

îmbrăţişa, îmbrăţişez

objímat, vykonávat (povolání)

rând pe rând

postupně

ascensiune, ni F

rozmach, vzestup

violonistic

houslový

octuor N = octet N

oktet (skladba pro osm nástrojů)

instrumente de coarde, de suflat

smyčcové, dechové nástroje

dixtuor N

skladba pro deset nástrojů

străbate, străbat, străbătut lumea în lung şi în lat

procestovat, prochodit svět křížem krážem

popas, suri N

zastavení, oddech

îndelungat

dlouhodobý, trvající

orăşel, le N

městečko

marca, marchez

vyznačovat

se stinge din viaţă

zemřít

munca creatoare

tvůrčí práce

dobândi, dobândesc ceva

dosáhnout čeho, získat co

de cinste

čestný

 

 

30. FORMAREA LIMBII ŞI A POPORULUI ROMÂN

 

desfăşura, desfăşor

rozvíjet se, vyvíjet se

menţine, menţin, menţinut

udržet, zachovat

răstimp, puri N

doba, období, chvíle

populaţia băştinaşă

domácí, domorodé obyvatelstvo

supune, supun, supus

podřídit, podmanit

masă, mese F ‡ masă, mase F

stůl, chod ‡ masa, hmota

a-şi însuşi, însuşesc limba latină

osvojit si latinu

desăvârşi, desăvârşesc

dovršit, dokončit

abia

sotva, stěží, teprve

în proporţie de aproximativ 60 la sută

v poměru přibližně 60 procent

corespunde, corespund, corespuns unui lucru

odpovídat něčemu

 

 

31. BAZA DIALECTALĂ A LIMBII ROMÂNE LITERARE

 

comun

obecný

grai, iuri N

nářečí

cult

vzdělaný

se îndeparta, îndepartez

vzdalovat se

seamă de trasaturi

řada rysů