LEKCE 01

 

ajutor, toare N

pomoc

Are mult de lucru.

Má hodně práce.

ba da

ale ano

creion, creioane N HZ3

tužka

dreptate, dreptăţi F HZ6+HZ12

pravda

avea de lucru

mít práci

lucru, uri N

práce

nevoie, nevoi F

potřeba

răbdare F

trpělivost

revistă, te F

časopis

Spor la lucru!

Zdar v práci!

 

 

LEKCE 02

 

din păcate

bohužel

la cine

u koho

la odihnă = în concediu

na dovolené

păcat,te N (Păcat!)

hřích, prohřešek (Škoda!)

păcat că...

škoda, že...

Mult succes!

Hodně úspěchu!

 

 

LEKCE 03

 

articol, le N

článek

aşa de repede

tak rychle

cam (repede)

poněkud (rychle)

canapea, ele F

pohovka

fericire, ri F

štěstí

din fericire

naštěstí

firesc HZ1

přirozený

E firesc.

To je samozřejmé.

fireşte

samozřejmě

fuma, mez

kouřit

liber

volný, volno

loc, curi N

místo

locui, iescs [lokuji]

bydlet

minister, re N

ministerstvo

numai

jenom

obosit

unavený

ocupat

obsazený, zaneprázdněný

Pentru un străin vorbiţi bine.

Na to, že jste cizinec, mluvíte dobře.

Mulţumesc pentru...

Děkuji za...

N-aveţi pentru ce.

Nemáte zač.

pofti, poftesc

ráčit

prea (mare)

příliš (velká)

prost

špatný, špatně

Pentru puţin.

Za málo.

stea, stele F

hvězda

tare

silný, silná

Pe ce stradă locuiţi?

V které ulici bydlíte?

 

 

LEKCE 04

 

amabil

laskavý

Fiţi amabil!

Buďte tak laskav!

aşa şi aşa

jakž takž

bloc, curi N

(víceposchoďový) dům

bucătărie, rii F

kuchyně

care

který

Care e numele dumneavoastră?

Jaké je vaše jméno?

construi [konstruji], iesc

stavět, budovat

dumitale

váš

dumneavoastră

vy, váš

face, fac

dělat, udělat

Ce mai faceţi?

Jak se vám daří?

găti, tesc

vařit

geamantan, ne N

kufr

ginere, ri M

zeť

greu, grea, grei, grele

těžký

impresie, sii F

dojem

inginer, ri M

inženýr

început, turi N

začátek

închide, închid

zavírat

înţelege, înţeleg

rozumět

la ce?

na co?

fără nume

bezejmenný

părere, ri F (după părerea dumneavoastră)

názor (podle vašeho názoru)

petrecere, ri F

zábava

Petrecere frumoasă!

Příjemnou zábavu!

profesiune, ni F

povolání

soţ, ţi M

manžel

soţie, ţii F

manželka

şantier, re N

staveniště, stavba

zice, zic

říkat

Ce ziceţi de vinul acesta?

Co říkáte tomuhle vínu?

Astăzi avem o zi grea.

Dnes máme perný den.

Fiţi fără grijă!

Buďte bez starostí!

E simplu.

To je jednoduché.

 

 

LEKCE 05

 

E adevărat.

To je pravda.

ajuta, ajut

pomáhat

Alo!

Haló!

auzi, aud

slyšet

chema, chem

volat

Cum îl/o cheamă?

Jak se jmenuje? (muž/žena)

Îl chem.

Zavolám ho.

cineva/ cu cineva

někdo/ s někým

clipă, pe F (în clipă, din clipă)

okamžik (každým okamžikem)

Ce e cu ei?

Co je s nimi?

curaj N

odvaha

de astăzi

dnešní

despre

o

dormi, dorm

spát

ghinion N

smůla

Faceţi la stânga!

Zahněte doleva!

Scuzaţi-mă!

Promiňte mi!

Mă ajuţi?

Pomůžeš mi?

Ne asteaptă.

Čeká na nás.

nimeni

nikdo

Citiţi-o!

Přečtěte ji!

patrie, rii F

vlast

pe cine

koho

Cum îl cheamă pe unchiul dumneavostară?

Jak se jmenuje váš strýc?

scuza, scuz

omluvit, prominout

suna, sun

zvonit

tare

hlasitě

Te ajut.

Pomůžu ti.

vorbi la telefon

telefonovat

undeva

někam, někde

vorbă, be F

řeč

Despre ce e vorba? E vorba despre...

O co jde? Jde o...

E curent, închideţi fereastra!

Je tu průvan, zavřete okno!

 

 

LEKCE 06

 

acasă - de acasă

doma, domů - z domova

ajunge, ajung

dostat se, dojít, dojet

se bucura, mă bucur

mít radost

cap, capete N

cap, capi M

cap, capuri N

hlava

náčelník

mys

ci

nýbrž

cunoştinţă, ţe F

známost

Faceţi cunoştinţă!

Seznamte se!

Mă bucur de cunoştinţă.

Těší mě, že vás poznávám.

dacă

jestli(že)

duce, duc, du!

dovést, dovézt

Vă duc cu maşina.

Zavezu vás (tam) autem.

durea, 3. os. č. j. doare HZ8+HZ9

bolet

se grăbi, mă grăbesc

spěchat, pospíšit si

imediat

hned

se intâlni, mă intâlnesc

sejít se, scházet se

se întoarce, mă întorc HZ3

vracet se, vrátit se

jumătate, tăţi F

polovina

peste o jumătate de oră

za půl hodiny

naţional

národní

nemţeşte

německy

N-o văd.

Nevidím ji.

Nu face nimic.

To nevadí.

se odihni, mă odihnesc

odpočívat, odpočinout si

peste o oră

za hodinu

părea, par HZ5

zdát se

se pare că

zdá se, že

pari obosită

zdáš se unavená

pentru că

protože

se plânge, mă plâng

naříkat si

Nu ne putem plânge.

Nemůžeme si naříkat.

Se poate fuma?

Může se (tu) kouřit?

semăna, semăn HZ1+HZ7

podobat se

Seamănă cu ea.

Je jí podobná.

peste un sfert de oră

za čtvrt hodiny

se simţi, mă simt HZ6

cítit se

se supăra, mă supăr HZ7

zlobit se

tăcea, tac, taci! HZ5

mlčet

Uitaţi-vă la dreapta!

Podívejte se napravo!

universitate, tăţi F

univerzita

Se vede.

Je (to) vidět.

După dumneavoastră.

Až po vás

Mulţumesc, ajunge.

Děkuji, to stačí.

Tramvaiul acesta merge la gară?

Jede tahle tramvaj k nádraží?

Unde duce strada aceasta?

Kam vede tahle ulice?

Duceţi-mă la hotelul Dacia!

Zavezte mě do hotelu Dacia!

 

 

LEKCE 07

 

astfel

takto, takhle

Câţi kilometri sunt până la aeroport?

Kolik kilometrů je na letiště?

conjuga, conjug

časovat

la vecini

k sousedům

simpatic

sympatický

singur la părinţi

jedináček

sosi, sosesc

přijít, přijet

La ce oră soseşte avionul?

V kolik hodin přiletí letadlo?

Unde vă pot suna?

Kam vám můžu zavolat?

translator, ri M

tlumočník

urma, urmez un curs

chodit do kurzu

vreo

asi

Am nevoie de puţină odihnă.

Potřebuji si trochu odpočinout.

Mă calcă pe nervi.

Jde mi (to) na nervy.

Sunaţi-mă la numărul...!

Zavolejte mi na číslo...!

 

 

LEKCE 08

 

adică

totiž, to (jest)

cheie, chei F (cheile de la maşină)

klíčky (klíčky od auta)

chirie, rii F

nájemné

Cât timp?

Jak dlouho?

dactilografă, fe F

písařka na stroji

de acolo

odtamtud

De cât timp?

Jak dlouho (už)? Odkdy?

filtru, re N

filtr

încăpea, incap (Încapem şi noi?)

vejít se (Vejdeme se tam také?)

întreprindere, ri F

podnik

locuinţă, ţe F = apartament, te N

byt

Mai aveţi? Nu mai avem.

Máte ještě? Už nemáme.

noră, nurori F

snacha

secretară, re F

sekretářka

Are talent la...

Má talent pro...

Felicitări!

Blahopřeji!

În sanătatea dumneavoastră!

Na vaše zdraví!

Vă rog, e o staţie de metrou pe aici?

Prosím vás, je tu někde stanice metra?

 

 

LEKCE 09

 

în concediu

na dovolené

de la Roxana

od Roxany

ghişeu, ee N

přepážka, okénko

ilustrată, te F = vedere, ri F

pohlednice

însemna, 3. înseamnă (înseamnă, că...)

znamenat (to znamená, že...)

pe dinafară = pe de rost

zpaměti

poştal

poštovní

pretutindeni = peste tot = în toate părţile = în tot locul = oriunde

všude = ve všech částech = na každém místě = kdekoli

prietenesc

přátelský

scânteie, scântei F

jiskra

Suntem în două iulie.

Je druhého června.

Ştiţi franţuzeşte?

Umíte francouzsky?

Unde opreşte troleibuzul 91?

Kde staví trolejbus 91?

Două bilete până la Universitate.

Dva lístky k univerzitě.

 

 

LEKCE 10

 

Nu sunt în apele mele.

Nejsem ve své kůži.

Apele liniştite sunt adânci.

Tichá voda břehy mele.

Ochii care nu se văd se uită.

Sejde z očí, sejde z mysli.

Prietenul la nevoie se cunoaşte.

V nouzi poznáš přítele.

Graba strică treaba.

Práce kvapná málo platná.