L01

 

El pronunţă aşa de frumos, încât fiecare înţelege.

Vyslovuje tak krásně, takže každý rozumí.

Mai ai fraţi sau surori?

Máš sourozence?

Fratele mai mare se numeşte Dinu, iar cel mai mic Matei.

Starší bratr se jmenuje Dinu a mladší Matei.

 

 

L02

 

limba germanică, romanică

germánský, románský  jazyk

Ce secţie studiez?

Jaký obor studuješ?

 

 

L03

 

de-a lungul câtorva secole, în decursul istoriei

během několika století, během historie

viteaz, ză, eji, ze

chrabrý, udatný

 

 

L04

 

viţă-de-vie, viţei F

vinná réva

meseriaş, şi M + meseriaşă, şe F

řemeslník

ostaş, şi M = militar, soldat, oştean

voják

 

 

L05

 

Un bilet de tramvai la clasa întâi costă...

Lístek na tramvaj první třídy stojí...

De unde pot să ştii cât costă...? De la taxator.

Kde se můžu dozvědět, kolik stojí...? Od průvodčího.

 

 

L06

 

Nu am schimbat. Poftiţi un leu.

Nemám drobné. Tady máte jeden leu.

Vă-rog să-mi daţi un bilet.

Dejte mi prosím jízdenku.

 

 

L07

 

Nu v-aţi hotărât cu ce tren să plecaţi?

Nerozhodnul jste se, kterým vlakem pojedete?

Plecaţi atunci cu acceleratul de şase şi jumătate.

Jeďte potom zrychleným vlakem v půl sedmé.

 

 

L08

 

Da-ţi-mi o listă de mâncare.

Dejte mi jídelní lístek.

Ce mâncăruri ne recomandaţi?

Co nám doporučíte? (Které jídlo...)

M-am lămurit.

Už se orientuji.

 

 

L09

 

tot la restaurant

pořád ještě v restauraci

Am mâncat deajuns.

Mám dost.

Doriţi să fac socoteala?

Přejete si účet?

Nu observasem.

Neviděl jsem.

Vă convine masa aceasta?

Vyhovuje vám tenhle stůl?

 

 

L11

 

Care este capitala României?

Které je hlavní město Rumunska?

Oraşul Bucureşti e aşezat la 60 km de Dunăre, pe şoseaua Giurgiu-Bucureşti.

Město Bukurešť leží 60 km od Dunaje, na tahu Giurgiu-Bukurešť.

Circa 540 km.

Asi 540 km.

Mergem cu vaporul pe Dunăre şi apoi pe Marea Neagră.

Jedeme lodí po Dunaji a potom po Černém moři.

Să mergem cu avionul, ca să câstigam timp.

Letíme letadlem, abychom získali čas.

 

 

L12

 

negură, ri F

mlha

Bucureştiul este vizitat anual de zeci de mii de turişti.

Bukurešť ročně navštíví desítky milionů turistů.

originea Bucureştiului

původ Bukurešti

în drum spre Bucureşti

na cestě do Bukurešti

Bucureşti este la câţiva kilometri de aici.

Bukurešť je několik kilometrů odsud.

Cu ce putem ajunge până la Bucureşti?

Čím můžeme dorazit do Bukurešti?

Noi cu ce vom merge?

Čím pojedeme my?

Deocamdată vom rămâne pe aici.

Zatím zůstaneme někde tady.

Mai întâi vizitam Sibiu.

Nejdřív navštívíme Sibiu.

 

 

L13

 

Peste câteva minute vom părăsi restaurantul.

Za několik minut opustíme restauraci.

Pe parcurs vom vizita...

Po cestě navštívíme...

 

 

L14

 

zi de zi

den za dnem

 

 

L15

 

De la cine vii?

Od koho přicházíš?

De la ce a început discuţia?

Od čeho začala diskuse?

Pe unde te plimbi?

Kde se procházíš?

Încotro se duce?

Kam jde?

Până când rămâi acolo?

Dokdy tam zůstaneš?

Ce fel de haine are?

Jaké má šaty?

Pe cine reprezintă aceste statui?

Koho představuje tahle socha?

Acest lucru este clar.

To je jasné.

Da. Aşa este.

Ano. Je to tak.

 

 

L16

 

Ce itinerar propuneţi pentru astăzi?

Jakou trasu navrhujete na dnes?

Vom reveni la Constanţa, unde vom rămâne până după-amiază.

Vrátíme se do Konstance, kde zůstaneme do odpoledne.

 

 

L17

 

La Sulina vom rămâne în prima noapte.

V Sulině zůstaneme první noc.

Şi în ziua a doua?

A druhý den?

 

 

L18

 

î. e. n. = înaintea erei noastre

p. n. l.

e. n. = erei noastre

n. l.