B/LECŢIA 11

 

 

(fi) bucuros, oasă, oşi, oase

(být) rád

 

(Hai) să mergem!

Tak pojďme!

 

acoperit

pokrytý

 

aduce, aduc, adus, adu!

přinést

 

aeroport, turi N

letiště

 

aşa că (mergem repede)

a tak (půjdeme rychle)

 

atent, tă, nţi, te

pozorný

 

brad, azi M

jedle

 

câmpie, ii F

rovina, nížina

 

Ce să facem? = Ce putem să facem?

Co budeme dělat?

 

Ce să spun?

Co říkám?

 

coborî, cobor ‡ urca, urc

klesat ‡ stoupat

 

cumpărător, ri M

zákazník

 

de aceea

proto

 

deal, luri N

kopec

 

deosebit, tă, iţi, te

odlišný

 

elegant

elegantní

 

înapoi

zpátky, zpět

 

închiria, închiriez

pronajmout, najmout

 

întins, să, nşi, se

rozsáhlý

 

lecţie, ii F (la lecţie)

hodina (ve škole) (na hodině)

 

lega, leg (pachetele)

zavázat (balíky)

 

marca, marc

označit

 

oricine, orice, oricare, oricât, oriunde, oricând, oricum

kdokoli, cokoli, kterýkoli, jakýkoli, kamkoli, kdykoli, jakkoli

 

pârtie, ii F

cesta ve sněhu, sjezdovka

 

păstra, păstrez restul

schovat zbytek

 

păşune, ni F

pastvina

 

pierde, pierd, pierdut (avionul, trenul)

zmeškat (letadlo, vlak)

 

pitoresc, ească, eşti, eşti

malebný

 

potecă, ci F (pe poteci marcate)

stezka, pěšina (po značených cestách)

 

pregăii, pregătesc

připravovat

 

prinde, prind, prins

chytit

 

privi, privesc ceva

hledět, pohlížet na co

 

pungă, gi F (de cafea)

sáček (kávy)

 

relief, furi N

reliéf

 

reveni, revin

přijít znovu, vracet se

 

Să nu uităm să luăm şi nişte zahăr!

Nezapomeňme vzít také nějaký cukr!

 

sardea, ele F

sardinka, olejovka

 

sfinx, cşi M

sfinga

 

schemă, me F

schéma

 

staţiune, ni F

stanice, středisko

 

stinge, sting, stins ‡ aprinde

zhasnout ‡ rozsvítit

 

sublinia, subliniez

podtrhnout, zdůraznit

 

sus

nahoře

 

ţăran, ni M

venkovan, rolník

 

teleferic, ce N

lanovka

 

trece, trec, trecut, treci! prin vamă

projít celnicí, jít přes celnici

 

variat, tă, aţi, te

rozmanitý

 

 

 

 

B/LECŢIA 12

 

 

albastru N

modř

 

alcool, luri N

líh, alkohol

 

astfel

tak(to)

 

Aţi vrea să deschidem fereastra?

Neotevřeme okno? zdvoř.

 

căi de comunicaţie (cale, căi F)

komunikační prostředky (cesta, dráha)

 

călător, ri M

cestující

 

căprior, ri M ‡ căprioară, oare F

srnec ‡ srna

 

Cât durează?

Jak dlouho trvá?

 

comunica, comunic

oznamovat, sdělit

 

comunicabil

komunikovatelný

 

comunicare, cări F

oznámení, sdělení

 

comunicaţie, ţii F

spojení, v plurálu doprava, komunikace

 

condiţie, ţii F

podmínka, předpoklad

 

congres, se N

sjezd

 

Cu puţin timp înainte de călătorie facem cumpărături.

Krátce před cestou uděláme nákupy.

 

curbă, be F

zatáčka, křivka

 

distanţă, ţe F

vzdálenost

 

excesiv

přílišný, nemírný

 

fiindcă

protože, neboť

 

gust, turi N

chuť, vkus

 

gusta, gust

ochutnat, pojíst, popít

 

gustos, oasă, oşi, oase

chutný

 

ierarh, i M (sfinţii trei iearhi)

hierarcha (pravoslavný svátek 30. ledna)

 

în condiţiile acestea

za těchto podmínek

 

mănăstire, ri F

klášter

 

miere F

med

 

mijloc, curi N ‡ mijloc, oace N

střed, prostředek ‡ nástroj, prostředek

 

Nu circula pe aici!

Nechoďte, nejezděte tudy!

 

Nu conduce cu viteză excesivă!

Nejezděte příliš rychle!

 

Nu depăşi în curbă! (depăşi, depăşesc)

Nepředjíždějte v zatáčce! (předjíždět)

 

Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi!

Co můžeš udělat dnes, nenechávej na zítřek.

 

Nu traversa pe roşu!

Nepřecházejte na červenou!

 

Nu trece pe aici!

Neprojíždějte tudy!

 

Oameni comunică între ei (dacă sunt la distanţă) prin multe mijloace de comunicaţie: prin telefon, prin fax, prin e-mail, prin poştă.

Lidé komunikují mezi sebou (pokud jsou opodál) mnoha komunikačními prostředky: telefonem, faxem, e-mailem, poštou.

 

organizat

organizovaný

 

ca să (Merge la magazin ca să cumpere o bluză.)

aby (Jde do obchodu, aby si koupila halenku.)

 

să (Merg la piaţă să cumpăr fructe.)

aby (Jdu na trh, abych koupil ovoce.)

 

pentru a + INFINITIV (Învăţă mult pentru a reuşi la examen.)

aby (Učí se hodně, aby uspěl u zkoušky.)

 

politeţe F

zdvořilost

 

potenţial

potenciální

 

prezenta, prezint

představovat (jménem), předkládat, uvádět

 

primi, primesc ‡ privi, privesc

dostávat, přijímat, obdržet ‡ hledět, pohlížet

 

reuşi, reuşesc

podařit se, povést se, mít úspěch

 

scără, ri F (pe scări)

žebřík, schodiště, schody (po schodech)

 

spera, sper

doufat

 

tăia, tai

řezat

 

telegramă, me F

telegram

 

vâna, vânez

lovit

 

viteză, ze F

rychlost

 

 

 

 

b/lecţia 16

 

 

absorbi, absorb

pohlcovat, vstřebat

 

absorbit cu ceva

pohlcen čím

 

adăuga, adaug

přidat, připojit

 

aduce, aduc

přinést

 

afară

venku

 

alege, aleg, ales

vybírat, přebírat, (z)volit

 

alt, alta, alţ, alte

jiný, druhý

 

antic, că, ci, ce

antický

 

arata, arăt

ukazovat

 

avea ceva la bază

opírat se o co

 

bibliotecar, ri M

knihovník

 

bicicletă, te F

(jízdní) kolo

 

cadou, uri N

dárek

 

Cât costă cartea?

Kolik stojí ta kniha?

 

câte zece, câte unul

po deseti, jednom

 

cere, cer cuiva

(po)žádat koho

 

competent, tă, nţi, te

oprávněný, povolaný

 

costa, 3. os. costă

stát (o ceně)

 

cotă, te F

signatura (v knihovně)

 

creştin, nă, ni, ne

křesťanský

 

Cristos a înviat! = Adevărat a înviat!

 

Kristus vstal z mrtvých. (Velikonoční pozdrav pravoslavných Rumunů.)

 

da sfaturi

radit

 

dinainte

předem

 

distrat, tă, aţi, te

roztržitý, roztěkaný

 

doar

jenom, zajisté

 

dori noroc

přinést štěstí

 

economie, ii F

šetrnost

 

economisi, economisesc

šetřit, spořit

 

expedia, expediez (un pachet)

odesílat, vypravit (balík)

 

explica, explic

vysvětlit

 

felicita, felicit pe cineva pentru ceva

blahopřát komu k čemu

 

felicitare, tări F (de Crăciun)

(vánoční) blahopřání

 

fişă, şe F

lístek (kartotéční)

 

formula, formulez

formulovat

 

greşi, greşesc

dělat chybu

 

hotărât

určitě, jistě

 

chiar

právě, opravdu, skutečně

 

împrumuta, împrumut pe cineva / cuiva

půjčit někomu

 

în afară de pericol

mimo nebezpečí

 

înainte de (examen)

před (zkouškou)

 

îngrijire medicală F

lékařská péče

 

întâi

nejdříve

 

jucărie, ii F

hračka

 

mătase, mătasi (G+D), mătăsuri F - de mătase

hedvábí - hedvábný

 

maturitate F

dospělost, zralost

 

N-a observat că a început să plouă.

Nevšiml si, že začalo pršet.

 

neapărat

nutně, určitě, rozhodně

 

număra, număr

počítat, vypočítávat

 

observa, observ

všímat si

 

până când (vin)

než (přijdu)

 

Paşti pl. F

Velikonoce

 

pericol, le N

nebezpečí

 

Poate ne luăm şi nouă ceva frumos!

Snad také dostaneme něco hezkého!

 

răspunde, răspund, răspuns

odpovídat

 

rezolva, rezolv (problema)

řešit (problém)

 

saluta, salut

zdravit, pozdravovat

 

salutare, tări F

pozdrav

 

sănătate F

zdraví

 

sfat, turi N

rada

 

spirit, te N

duch

 

statuie, statui F

socha

 

transmite, transmit, transmis

předat (pozdrav)

 

trusă, se F (de geometrie)

(geometrická) sada

 

turna, torn

nalévat, lít

 

ura, urez (la mulţi ani)

blahopřát (šťastný nový rok)

 

urare, rări F

blahopřání

 

 

 

 

gând, duri N

myšlenka, úmysl

 

A plecat repede ca gândul.

Odešel rychle jako myšlenka.

 

Ce gânduri ai cu maşina?

Jaké úmysly máš s autem?

 

(dus) pe gânduri

zamyšlen

 

sta pe gânduri

být zamyšlen, váhat

 

A stat mult pe gânduri până când a răspuns.

Velmi váhal, než odpověděl.

 

a-i da (a-i veni) în gând

napadat, vědět

 

veni cu gând bun

přicházet v dobrém úmyslu.

 

gândi, gândesc

pomyslet si, rozmyslet si

 

Dacă vorbeşti fără să gândeşti, vei greşi.

Když mluvíš, aniž si to rozmyslíš, uděláš chybu.

 

da de gândit

dělat starosti

 

Ce mi-a spus mi-a dat mult de gândit.

Co mi řekl, to mi hodně dělalo starosti.

 

gânditor, toare, tori, toare + îngândurat, tă, ţi, te

zamyšlený, zadumaný

 

gânditor, ri M

myslitel, filozof

 

Filosofia modernă are la bază ideile gânditorilor antici.

Moderní filozofie se opírá o myšlenky antických myslitelů.

 

gândire, ri F

myšlení

 

 

 

 

în primul rând

v první řadě

 

invitaţie, ii F

pozvání

 

spectacol, le N

představení

 

oricare

kterýkoli

 

Îi iau lui Jeni o bluza cadou.

Dám Jeni jako dárek halenku.

 

în vârstă

letitý, starý

 

răspunde la întrebări

odpovídat na otázky

 

la timp

včas

 

mână, mâini F

ruka

 

 

 

 

B/LECŢIA 17

 

 

a-i ajunge, îmi ajunge + îmi ajung

stačit

 

a-i conveni, îmi convine + îmi convin

hodit se, vyhovovat

 

a-i fi bine, mi-e bine

být dobře

 

a-i fi cald, mi-e cald

být teplo

 

a-i fi dor de cineva, mi-e dor

stýskat se po někom

 

a-i fi foame, mi-e foame

mít hlad

 

a-i fi frică, mi-e frică

mít strach

 

a-i fi frig, mi-e frig

být chladno

 

a-i fi greu, mi-e greu

být obtížný

 

a-i fi rău, mi-e rău

být zle

 

a-i fi ruşine, mi-e ruşine

stydět se

 

a-i fi sete, mi-e sete

mít žízeň

 

a-i fi somn, mi-e somn

být ospalý

 

a-i fi uşor, mi-e uşor

být snadný

 

a-i părea bine, îmi pare bine (de/că)

těšit, mít radost (z, že)

 

a-i părea rău, îmi pare rău (de/că)

mrzet, litovat (koho, že)

 

a-i plăcea, îmi place + îmi plac, plăcut

mít rád

 

a-i sta bine, îmi stă bine (cu)

slušet

 

a-i trebui, îmi trebuie = fi necesar

potřebovat

 

aparat, te N (de fotografiat)

přístroj (fotoaparát)

 

aşa cum (am hotărât)

tak jak (jsme se rozhodli)

 

a-şi aminti de ceva, î-mi amintesc

vzpomenout si na co

 

a-şi da seama, îmi dau seama

vyzpovídat se

 

a-şi imagina, îmi imaginez

představovat si

 

a-şi închipui, îmi închipui

představovat si

 

a-şi lua rămas bun de la cineva, îmi iau rămas bun

rozloučit se s někým

 

se asorta, mă asortez (asortat, tă, aţi, te)

hodit se k sobě (hodící se k sobě)

 

aţă, ţe F

nit

 

bocanc, ci M (de schi)

těžká šněrovací bota (lyžařská)

 

călca, calc

žehlit

 

Când mi-e dor de voi, vă dau telefon.

Když se mi po vás stýská, zavolám vám.

 

Când mi-e foame, mănânc mai mult.

Když mám hlad, jím víc.

 

casetă, te F

kazeta

 

casetofon, oane N

kazetový magnetofon

 

coase, cus, cusut

(za)šít

 

creşte, cresc, crescut

růst

 

deveni, devin = ajunge

stát se (čím)

 

dormi, dorm, dormi!

spát

 

după ce (După ce dormi, o să-ţi fie mai bine.)

jakmile (Jakmile se vyspíš, bude ti lépe.)

 

examinare, nări F

vyšetření (lékařské)

 

face mâncare

dělat jídlo

 

fier N (de călcat)

železo (žehlička)

 

fotografia, fotografiez

fotografovat

 

fustă, te F

sukně

 

grav, vă, vi, ve

těžký, vážný, závažný

 

Îi stă rău cu pantaloni.

Nesluší mu kalhoty.

 

îmbrăcăminte F

oděv(y), šaty, šatstvo

 

întuneric N (pe întuneric)

tma (v noci, po tmě)

 

Îşi dă seama că a greşit.

Vyzpovídá se, že chyboval.

 

mânecă, ci F (la mânecă)

rukáv (na rukávu)

 

mănuşă, şi F

rukavice

 

mereu

pořád, stále

 

Mi-a trebuit un dicţionar.

Potřeboval jsem slovník.

 

Mi-e rău.

Je mi zle.

 

Mi-e sete.

Mám žízeň.

 

Mi-e somn.

Chce se mi spát.

 

mireasă, ese F ‡ mire, ri M

nevěsta ‡ ženich

 

nevastă, veste F = soţie, ii F

žena, manželka

 

normal

normální

 

noutate, tăţi F

novinka

 

Nu îmi ajunge timpul să scriu.

Nestačí mi čas, abych to napsal.

 

Nu mi-e frică de întuneric.

Nemám strach po tmě.

 

O să ajungă un doctor bun.

Stává se z něj dobrý lékař.

 

ordine, ni F (fi în ordine, pune în ordine, face ordine)

pořádek (být v pořádku, dát do pořádku, dělat pořádek)

 

orice neměnný tvar

cokoli, jakýkoli

 

oricum

jakkoli

 

palpitant, tă, ţi, te

vzrušující, napínavý

 

pănă la Anul Nou

před Novým rokem

 

părea = da impresia

zdát se

 

Pari supărat. = Dai impresia că eşti supărat.

Vypadáš naštvaně.

 

patina, patinez

bruslit, klouzat (na náledí)

 

(îşi) pregăti, pregătesc

připravovat (se)

 

primi, primesc

dostávat, přijímat, obdržet

 

pune masa = aşeza, aşez masa

prostírat stůl

 

revelion, oane N (face revelionul)

silvestrovská zábava, silvestr (slavit silvestra)

 

rufă, fe F

kus prádla, prádlo

 

rupt, tă, pţi, te

utržený, zlomený

 

sertar, re N

zásuvka

 

schia, schiez

lyžovat

 

sosi, sosesc = ajunge

dorazit = dojet

 

spera, sper

doufat

 

stare, stări F

stav, postavení, situace

 

suficient, tă, nţi, te

dostatečný, samolibý

 

tensiune, ni F

tlak (krevní)

 

Ţi-a convenit ora de întâlnire?

Vyhovovala ti hodina schůzky?

 

Ţi-a fost greu să înveţi limba română?

Bylo pro tebe těžké učit se rumunský jazyk?

 

ultim, mă, mi, me

poslední

 

Vă e cald?

Je vám teplo?

 

vagon, oane N (de dormit)

vůz, vagón (lůžkový)

 

vreodată

někdy

 

onomastică, ci F

jmeniny, svátek

 

 

 

B/LECŢIA 19

 

 

aer N (în aer liber)

vzduch (venku, pod širým nebem)

 

anumit

určitý

 

aproba, aprob

schválit

 

atâta, PL atâţia M, atâtea F

tolik

 

autoservire F

samoobsluha

 

brichetă, te F

zapalovač, briketa

 

consulta, consult pe cineva = cineva, consulta mersul trenurilor

radit se s kým, podívat se do jízdního řádu

 

Cu ce/cu care (autobuzul) pleci?

Čím odjedeš? (Jakým/kterým autobusem odjedeš?)

 

cu siguranţă

jistě, určitě

 

de mult ‡ demult

(dávno) minulý, dřívější ‡ dávno, už dlouho

 

dicton, oane N

průpovídka

 

displăcea, displac

nelíbit se, protivit se

 

film de groază (groază F)

hrůzný film (hrůza)

 

fost

bývalý, dřívější

 

gălăgie F

rámus, hluk, povyk

 

gălăgios

rámusivý, hlučný

 

îngriji, îngrijesc pe cineva

pečovat, starat se o koho

 

interesa, interesez (Mă interesează programul, filmele de groază. + SG i PL)

zajímat (Zajímá mě program, hrůzné filmy.)

 

jachetă mai subţire, de primăvară

lehčí jarní (pletený) kabátek

 

magazin, ne N universal

obchodní dům

 

Mai veniţi pe la noi.

Přijďte zase k nám.

 

Minte sănătoasă în corp sănătos. (minte, nţi F - în minte)

V zdravém těle zdravý duch. (rozum, mysl - v duchu)

 

neplăcere, ri F

nepříjemnost

 

neschimbat (Dar eşti neschimbată!)

nezměněný (Ale ty ses vůbec nezměnila!)

 

Nu-l văd pe nici unul.

Nevidím ani jednoho.

 

Pe curând!

Tak zatím! (pozdrav)

 

plăcut ‡ neplăcut

příjemný ‡ nepříjemný

 

produs, se N (alimentare)

výrobek (potravinářské)

 

provoca, provoc

podněcovat, vyzývat

 

purtare F

chování, jednání

 

raion, oane N

okres, oddělení (v obchodě)

 

rău, rea, răi, rele

zlý, špatný

 

rinichi, rinichi M

ledvina, ledvinka (kuch.)

 

ruga, rog

prosit

 

rula, rulez (Rulează un film cu actorul bun.)

svinout, běžet (o filmech) (Běží film s dobrým hercem.)

 

şi mie îmi place acest actor.

Také mně se líbí tenhle herec.

 

specializat

specializovaný

 

stare, stări F

stav, postavení, situace

 

striga, strig = chema pe cineva

křičet, volat někoho

 

supăra, supăr (= durea) + se supăra pe cineva (Mă supără stomacul şi ochii. + SP i PL)

zlobit + zlobit se na koho (Zlobí, bolí mě žaludek a oči.)

 

terasă, se F

terasa

 

totuşi

přece, přesto

 

urma, urmez

následovat, řídit se čím

 

vizavi N (de vizavi) + vizavi (předložka)

protějšek (naproti) + naproti

 

 

 

 

 

B/LECŢIA 20

 

 

(se) adapta, adaptez la ceva

přizpůsobit (se) čemu

 

(se) arde, ard, ars

shořet, (napálit se)

 

abia

sotva, stěží

 

acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, aceleaşi

(ten)týž

 

adesea

často, zhusta

 

altcineva

někdo jiný

 

amândoi, amândouă

oba, obě

 

amuzant, tă, nţi, te

žertovný, zábavný

 

aprinde, aprind, aprins

zapálit, rozsvítit

 

ara, ar

orat

 

arăta, arăt (Arătă bine.)

ukázat, vypadat (Vypadá dobře.)

 

Asta mai lipsea!

To ještě chybělo!

 

buchet, te N

kytice, buket (víně vína)

 

capitală, le F

hlavní město

 

către de cineva (Ceasurile se repară de către un ceasornicar.)

kým (Hodiny opravuje hodinář.)

 

ceasornic, ce N

hodiny

 

ceasornicar, ri M

hodinář

 

ceasornicărie, ii F

hodinářství

 

ceasul e (merge) în urmă/ înainte

hodiny jdou pozdě/napřed

 

cel, cea, cei, cele

ten, onen

 

celălalt, cealaltă, ceilalţii, celelalte

(ten) druhý

 

citire, i F (carte de citire)

čtení (čítanka)

 

cititor, ri M + cititoare, toare F

čtenář + čtenářka

 

coajă, coji F

kůra, slupka, skořápka, kůrka

 

coborî, cobor, cobori, coboară, coborâm, coborâţi (la a treia staţie)

vystoupit (na třetí stanici)

 

conduce, conduc, condu!, condus (înăuntru)

doprovodit (dovnitř)

 

construi, construesc

stavět

 

cordon, oane N

pásek

 

critică, ci F

kritika

 

culege, culeg, cules

česat, sklízet

 

curăţa, curăţ

čistit, oloupat

 

de mult ori

mnohokrát

 

deoarece

neboť, poněvadž

 

descrie, descriu (Nu pot descrie în cuvinte frumuseţea ei.)

popisovat, vylíčit (Nemůžu vylíčit slovy její krásu.)

 

dezvoltare, tări F

růst, rozvoj

 

discotecă, ci F

diskotéka

 

dulciuri N PL.

cukroví, sladkosti

 

după cum (se ştie)

jak (se ví)

 

eveniment, te N

událost

 

examen de licenţă

licenční zkouška

 

far, ruri N (aprinde)

maják, reflektor (rozsvítit)

 

fetiţă, ţe

děvčátko, dcerka

 

florărie, ii F

květinářství

 

foc, curi N (aprinde)

oheň (zapálit)

 

geam, muri N

okenní tabulka, okno, sklo (brýlí, hodinek)

 

în general

celkem, všeobecně vzato

 

în plus

navíc

 

întâmpla, întâmplu (Ce s-a întâmplat?)

dít se (Co se stalo?)

 

interesa, interesez

zajímat

 

interpreta, interpretez

interpretovat

 

întreg, eagă, gi, gi

celý, úplný

 

învăţământ, minte N

školství

 

juca cărţi

hrát karty

 

juca într-un film, într-o piesă de teatru

hrát ve filmu, v divadelní hře

 

jucător, ri M (Ilie Năstase şi Ion Ţiriac au fost doi jucători de tenis renumiţi.)

hráč (Ilie Năstase a Ion Ţiriac byli dva známí tenisté.)

 

jucăuş (Câinele meu se joacă toată ziua, e foarte jucăuş.)

hravý (Můj pes si hraje celý den, je velmi hravý.)

 

lau examen

složit zkoušku

 

lipsi, lipsesc

chybět, scházet

 

literar

literární, spisovný

 

lucrare de diplomă

diplomová práce

 

lucrător, ri M + lucrătoare, toare F

dělník + dělnice

 

Mă dure capul. (M-a durut...)

Bolí mě hlava. (Bolela mě...)

 

mediu, ii N (se adapta la mediu/ la o situaţie)

prostředí (přizpůsobit se prostředí/situaci)

 

meserie, ii F

řemeslo, povolání

 

Mi e frig la picioare. = Simt rece la picioare.

Zebou mě nohy.

 

miros, suri N

pach (zápach, vůně), čich

 

necunoscut

neznámý

 

Nu am cu ce să scriu.

Nemám čím psát.

 

obişnuit, tă, ţi, te

obvyklý

 

operă, re F

dílo, opera

 

păpuşă, şi F

loutka, panenka

 

pârâu, raie N

potok

 

percepe, percep, perceput un miros, un gust

vnímat pach, chuť

 

pierdere, ri F (de timp)

ztráta (času)

 

practica, practic un sport

provozovat sport

 

prescrie, prescriu (Medicul mi-a prescris un tratament complex.)

předpisovat (Lékař mi předepsal komplexní léčbu.)

 

principal, lă, li, le

hlavní

 

privi, privesc ceva

hledět na co

 

probabil, lă, li, le

pravděpodobný

 

program aşa de încărcat

tak nabitý program

 

promite, promit

slíbit

 

propriu, ie, ii, ii

vlastní

 

purta, port

nést

 

rapid, dă, izi, de

rychlý

 

realiza, realizez

uskutečnit

 

reciti, recitesc (Mi-a plăcut foarte mult cartea şi am recitit-o de două ori.)

přečíst znovu (Velmi se mi ta kniha líbila, a tak jsem ji přečetl podruhé.)

 

regim, muri N

režim

 

rescrie, rescriu (O să rescriu tema pentru că am scris urât.)

přepsat (Přepíšu úkol, protože jsem psal ošklivě.)

 

rol, luri N

úloha, role

 

scriere, ri F (Există mai multe tipuri de scriere: latină, grecească, slavă, arabă etc.)

psaní, písmo (Existuje více typů písma: latinské, řecké, slovanské, arabské atd.)

 

scriitor, ri M + scriitoare, toare F

spisovatel + spisovatelka

 

scris N

rukopis

 

se afla, mă aflu

nacházet se

 

se apropia, mă apropii (de fereastră)

sblížit se, přiblížit se (k oknu)

 

se distra, mă distrez

bavit se

 

se gândi, mă gândesc la ceva, la cineva

myslet na něco, na někoho

 

se înnopta, se innoptează

stmívat se

 

se întâmpla (Ce s-a întâmplat?)

dít se (Co se stalo?)

 

se juca cu focul (Cine fumează se joacă cu propria sănătate.)

pohrávat si (Kdo kouří, pohrává si s vlastním zdravím.)

 

se logodi, mă logodesc

zasnoubit se

 

seduce, seduc, sedus

svést, okouzlit

 

semn, ne N

znamení, značka, (pří)znak

 

senin

jasno

 

senzaţie, ii F

pocit, senzace

 

sesiune, ni F (sesiunea de examene)

zasedání (zkouškové období)

 

sfătui, sfătuesc

(po)radit

 

schimba, schimb

změnit, vyměnit

 

simţi, simt (Simt o durere în stomac.)

cítit, pociťovat (Cítím bolest v žaludku.)

 

sistem, me M

soustava, systém

 

spera, sper

doufat

 

sta de vorbă

mluvit, povídat si

 

stomac, curi N

žaludek

 

surpriză, ze F

překvapení

 

tabără, bere F

tábor

 

table F PL.

begemon

 

tăia, tai

krájet, řezat

 

temă, me F

úkol, úloha

 

transporta, transport

přepravovat, dopravovat

 

trata, tratez (trata uşor o problemă gravă)

zacházet (zacházet snadno s těžkým problémem)

 

tratament, te N

léčba

 

una dintre cele mai importante personalităţi

jedna z nejdůležitějších osobností

 

unire, ri F

spojení, sjednocení

 

urca, urc

nastoupit (do dopravní prostředku)

 

urma, urmez (chimia)

chodit do školy, studovat (chemii)

 

vizită, te F

návštěva

 

voce, ci F

hlas

 

vorbitor, ri M ‡ vorbitor, toare N

řečník, mluvčí ‡ hovorna

 

zidar, ri M

zedník