ZS 2008-2009

 

 

 

09 OCTOMBRIE 2008

 

capacitatea de a vedea

schopnost vidět

sări, sar în ochi

padnout do oka

bate la ochi

bít do očí

mânca viaţa cuiva

zničit někomu život

mânca pauza cuiva

připravit někoho o přestávku

un măr roșu - u barev nelze přehodit slovosled

červené jablko

grada, gradez

stupňovat

călători pe blat

jet načerno

 

 

16 OCTOMBRIE 2008

 

ziua finală = ultimă = din urmă

poslední den

Vreau ca Ivan să vină cu un cadou frumos.

Chci, aby Ivan přišel s hezkým dárkem.

Vreau să vină Ivan.

Chci, aby přišel Ivan.

Ştiu să cânt.

Umím zpívat

Am cântat pentru ca poliția să mă aresteze = reţină.

Zpíval jsem, aby mě zadržela policie.

se îmbăta, mă îmbăt

opít se

Să am bani, aș fi ministru. = Dacă aș avea bani,...

Kdybych měl peníze, byl bych ministr. (hovorový kondicionál)

montagnes russes [montan rüs] N

horská dráha

 

 

achitarea la întrare

placení při vstupu

Mai rece?

Studenou?

La pachet sau aici?

Zabalit nebo tady?

 

 

06 NOIEMBRIE 2008

 

pleca fruntea

sklánět čelo

fior, ri M

mrazení

vălmășag, guri N

tlačenice, chumel, změť

suspin, ne N

vzdech

duios

tklivý, smutný

ftizie F

souchotiny, tuberkulóza

splin = spleen N

splín

simțire de urât = depresiune, ni F

deprese

umor involuntar

neúmyslný humor

 

 

Nu vreau muşchi mei.

Nechci to dělat, vysvětlovat... Dlabu na to. (až vulg.)

Dacă aş avea o maşina = Să am o maşină, m-aş însura.

Kdybych měl peníze, oženil bych se.

absorbant

poutavý

permisiv

tolerantní, shovívaný

fi treaz

být vzhůru, střízlivý

şalvari M PL

široké turecké kalhoty

ilic, ce N

vlněná letní vesta

fes, suri N

fez, klobouček s bambulí

self-control = autocontrol

sebekontrola

din gură în gură

ústně, "per huba"

limbajul mediatic

jazyk médií

Abia aştept.

Nemůžu se dočkat.

Suntem nevoiţi să traducem...

Jsme nuceni překládat...

stâlci, stâlcesc

komolit

stâlcire a limbii

prznění jazyka

flagrant

zřejmý

A luat la fugă cât îl ţineau picioarele.

Vzal nohy na ramena, co mu nohy stačily.

ce idei năstruşnice...

jaké báječné nápady...

cuvintele neaoş româneşti

slova ryze rumunská

aiurea

jinde, pomatený

străpunge

pronikat

o frază obscură

tajemná, nesrozumitelná věta

omniprezent

všudypřítomný

pomana porcului

"zabíjačka"

face furori (+ furoare F)

pobláznit (+ zuřivost)

decepţie, ii F

zklamání, rozčarování

pajişte, ti F

pažit

face ravagii (+ ravagiu, ii N)

řádit (+ spoušť)

se arunca cu paraşuta din avion

skočit s padákem z letadla

redutabil

hrozný, strašný, mohutný

 

 

13 NOIEMBRIE 2008

 

funigei M PL

babí léto

evaziune, ni F

únik

reverie, ii F

snění, blouznění

crin, ni M

lilie

nufăr, ri M

leknín

lihnit de foame

vyhladovělý k smrti

Flautul fermecat

Kouzelná flétna

gherghină, ne F

jiřina

Nu știam unde mi-e capul.

Nevěděl jsem, kde mi hlava stojí.

mireasmă, miresme F

vůně

se îmbăta, mă îmbăt

opít se

alinta, alint

mazlit se

blând

krotný, mírný

 

 

odajdie, odăjdii F

ornát

cochet

půvabný

sinistru

hrůzný

humă, me F

hlína

apleca, aplec

naklánět se

balans, suri N

kývání

lenevos = leneș

líný

defunct = decedat = răposat

zesnulý

sumbru

pochmurný

vâsli, vâslesc

veslovat

pe când

zatímco

chiot, te N

výskot

vaiet, te N

nářek

coclauri N PL

strž

bucuim, me N

fujara

 

 

20 NOIEMBRIE 2008

 

învăţa minte pe cineva

přivést někoho k rozumu

despera, desper

přivést k zoufalství

zbiera, zbier

vřeštět, řvát

vătășel, ei M

obecní sluha

ins, inși M

člověk, osoba

răfui, răfuiesc

vyrovnávat se

vătaf, fi M

šafář

şubă, be F

kožich

frânghie, ii F

provaz

înfășura, șor

zabalit

se sui, mă sui

nasedat, stoupat

capră, re F

kozlík (kočáru)

vizitiu, ii M

kočí, vozka

sprinten

čilý, mrštný, svižný

dârlog, gi M

otěže, uzda

feri, feresc

chránit, bránit

a-și vărsa, vărs, versi, varsă focul

vylít si zlost

primejdie, ii F

nebezpečí

sperietură, ri F

zděšení, úlek

hăț, țuri N

otěž, oprať

târî, tăresc

dovléci se

ciomag, ge N

klacek

scăpa, scap de ceva

zbavit se čeho

ancheta judecătorească

soudní výslech

creierul turtit M

rozmáčklý mozek

aprins de ură

zachvácený nenávistí

răzbuna, răzbun

pomstít

bici, ce N

bič

olog

chromý

nemurire F

nesmrtelnost

răsplată, lăți F

odplata

 

 

Stimată doamna doctor! (nepřechylovat)

Vážená paní doktorko!

limba cultă

jazyk vzdělanců

Profesor Vasilescu! (v oslovení s titulem bez domn)

Profesore Vasilescu!

muri cu dreptate în brațe

být ukřivděn

linguși ‡ face complimente

lichotit (podlézat ‡ skládat komplimenty)

capul alb

pasul acesta (kakofonie!!!)

bílá hlava

tento krok

Să nu se mai întâmple!

Ať se to už nestane!

indexa, indexez

valorizovat

zâmbi (není zvratné)

usmívat se

 

 

27 NOIEMBRIE 2008

 

în floarea vârstei

plný sil

pune mâna pe ceva

zmocnit se čeho

Am nevoie de o bucățică de sfoară.

Potřebuju kousek provázku.

trage pe cineva pe sfoară

utáhnout někoho na vařené nudli

ștreang, guri N

oprátka

Să nu vorbim de funie în casa spânzuratului!

Nemluvme o oprátce v domě oběšencově!

în fuga cailor

za běhu koní

 

 

04 DECEMBRIE 2008

 

război de neatârnare = independență

válka za nezávislost

Vremea s-a îndreptat.

Počasí se zlepšilo.

propensiune, ni F

náklonnost

Seamănă, dar nu răsare.

Podobá se, ale nic z toho nebude.

semăna, semăn, semeni, seamănă (cu cineva)

1. sít, 2. podobat se (někomu)

Trece mortul.

Prochází smuteční průvod.

 

 

09 IANUARIE 2009

 

gazele de eșapament

výfukové

pe dos

naruby

cot, coate N + cot, coți M

loket (část těla + míra)

vorbi peltic

šišlat, šlapat si na jazyk

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

 

surprinde o situaţie

zachytit situaci

se orienta către/spre ceva

zaměřit se na něco

se interesa de ceva

zajímat se o něco

se ocupa de ceva

zabývat se něčím

limba celei de-a doua dintre cele mai numeroase minorităţi

jazyk druhé nejpočetnější menšiny

de asemenea, m-am ocupat...

dále jsem se zabýval

in cazul Nordului Bucovinei

v případě Severní Bukoviny

aşa-numita Transnistrie ucraineană

takzvané ukrajinské Podněsteří

din punct de vedere sociolingvistic

ze sociolingvistického hlediska

funcţia de comunicare interetnică

funkce interetnické komunikace

cunoaşte o limbă

umět jazyk

poziţia de limbă minoritară

postavení menšinového jazyka

Românii de acolo sunt obligaţi să...

Tamní Rumuni jsou nuceni...

o altă denumire

jiné označení

cu fostă limbă oficială

s bývalým úředním jazykem

 

 

15 APRILIE 2009

 

rapiță, țe F

řepka olejka

dinți canini + incisiv, vi M + măsea F = molar, ri M

špičáky + řezáky + stolička

Mi-a ținut de urât.

Byl se mnou, aby mi nebylo smutno.

urât = spleen

splín

școală de hotărnicire (zast.)

zeměměřičská škola

hotărnici, hotărnicesc

hraničit

geodezie, ii F

zeměměřičství

se găti (cu haina)

chystat se (oblékat se)

scutec, ce N

plena

cioclu, i M

funebrák