03 octombrie 2005

 

Parcă era un făcut.

Bylo to jako z udělání.

bon de decupat

kupon k vystřižení

înfrunta, înfrunt

čelit

măr, meri M + măr, mere N

jabloň + jablko

lipsă, suri F

nedostatek

colţ de munte

protěž

povestaş, şi M

pohádkář

personaj, je N

postava (ve hře)

intermitent

přerušovaný, s přestávkami

car, ri M + car, care N

červotoč + vůz

Capul Bunei Speranţe

Mys Dobré Naděje

colţ, ţi M + colţ, ţuri N

špičák (zub) + kout, roh

corn, nuri N + corn, coarne N + corn, ni M

rohlík + (zvířecí) roh + dřín (strom), roh (hudební nástroj)

membru, ri M + membru, re N

člen + úd, neživotný člen

obraz, aji M + obraz, ze N

tvář, obličej + člověk, osoba (zast.)

pas, paşi M + pas, suri N

krok + soutězka

raport, poarte N + raport, turi N

zpráva, hlášení + vztah, poměr

bucată, bucăţi F + bucate MČ.

kus, kusy + jídlo, obilí

frig + friguri MČ.

chlad + zimnice, horečka

jiletcă, ci F

vesta (součást obleku)

untdelemn, nuri N

olivový olej

bunăstare F

blahobyt

bună-credinţă, GD bez členu bune-credinţe, GD s členem bunei-credinţe

poctivost

bună-cuviinţă, GD bez členu bune-cuviinţe, GD s členem bunei-cuviinţe

slušnost

mamă-mare F

babička

varza de Bruxelles [brüsel]

růžičková kapusta

zgârie-nor M jen se členem neurčitým

mrakodrap

zgârie-brânză M jen se členem neurčitým

držgrešle

pierde-vară M, F jen se členem neurčitým

darmošlap

papă-lapte M

bačkora (o člověku)

grup, puri N + grupă, pe F

nahodilá skupina + organizovaná skupina

grupă sanguină

krevní skupina

merita, merit

zasloužit si

Merită. Nu merită să... Nu meriţi.

Vyplatí se to. Nestojí to za to, aby... Nezasloužíš si to.

întindere, ri F

rozloha

un an de zile, de ani de zile

celý (dlouhý) rok, celá (dlouhá) léta

 

 

10 octombrie 2005

 

A plecat cu sorcova. (sorcovă, e F + sorcovi, vesc + sorcoveală, eli F)

Je to nedůvěryhodná osoba. (novoroční pomlázka + přát k Novému roku + novoroční přání se sorcovou)

societate cooperativă

družstvo

societate cu responsabilitate (răspundere) limitată

společnost s ručením omezeným

societate în nume colectiv

veřejná obchodní společnost

S. C. = societate comercială

obchodní společnost

S. A. = societate pe acţiuni

akciová společnost

În anul 1812 era ocupată Basarabia. Din anul 1835 se scriea numai ruseşte la instituţii. În anul 1850 limba română era scosă din şcoli.

V roce 1812 byla okupována Besarábie. Od roku 1835 se na úřadech psalo jen rusky. V roce 1850 byla rumunština vyhozena ze škol.

farmec, ce N

kouzlo

arta marţială 

bojové umění

maşină de spălat rufe, vasele, automobile

pračka, myčka, automyčka

cizmărie F (mold.) = pantofar/ reparaţie încălţămintei (sedm.)

obuvnictví

maşină de bărbierit

holicí strojek

maşină de încălzit

ohřívač

aparat de gătit = maşină de gătit

vařič

Ce-i de făcut?

Co se dá dělat? 

Ce este de măncare?

Co je k jídlu?

Am terminat de scris.

Dopsal jsem.

Dau la curaţat. = Duc la curaţat.

Dám vyčistit.

Permanentul costă scump.

Trvalá je drahá/ stojí hodně.

Am timp de lucrat.

Mám čas pracovat.

Mă pregătesc de mâncat.

Chystám se k jídlu.

De studiat, am studiat, dar de înţeles, n-am înţeles.

Učil jsem se, ale nerozumím tomu.

tuns, suri N + tunsoare, tunsori F

sestřih (pánský + dámský)

comod ‡ leneş

pohodlný ‡ líný

bloca, blochez

blokovat

ospătărie, ii F (mold.) = cantină, ne (sedm.)

jídelna

o vorbă franţuzească

francouzské přísloví, pořekadlo

mai-bine N

to lepší

moşie, ii F

(velko)statek

moşneag, egi M

stařec

regimul burghezo-moşieresc

buržoazně-statkářské zřízení

zale

drátěná košile

stol, luri N

hejno

de vază

významný, důležitý

pe rug + rug, guri N

na hranici + hranice (k upalování)

 

 

12 octrombrie 2005

 

Am terminat de mâncat micul dejun.

Dojedl jsem snídani.

Tocmai am trimis un mesaj.

Právě jsem poslal zprávu.

Mai este ceva de băut?

Je ještě něco k pití?

pesmet, eţi M

suchar

jaluzele de interior, de exterior, verticale, orizontale

interierové, venkovní, vertikální, horizontální žaluzie

un scris de citit, de înţeles

čitelný rukopis

transcrie cursurile

přepsat přednášky

în pripă = pe goană

chvatně, honem

univers, suri N

vesmír, svět

limpede + limpezi, limpezesc

jasný, čirý + projasnit

Te rog să te exprimi limpede.

Vyjadřuj se, prosím, jasně.

mic + micşora, micşorez

malý + zmenšovat, snižovat (ceny)

strâmt + strâmta, strâmtez

úzký + zužovat

ud + uda, ud

mokrý + mokřit

udat = umezit

namočený

coafa, coafez

česat, kadeřit

coafor, ri M + frizer, ri M

kadeřník + holič

Vorba vine...

Jak se říká...

vara indiană

babí léto

şmecher

mazaný, prohnaný

camarad, azi M = prieten, ni M = amic, ci M

kamarád, přítel

schimbări climatice

klimatické změny

brusc

náhlý, nenadálý

abrupt

příkrý

uragan, ne N

uragán

tsunami N [cunámi]

tsunami

Clima s-a perturbat = a dat peste cap. (perturba, perturbez i perturb + da peste cap + se da peste cap)

Počasí se zvrhlo. (rušit + převrhnout + udělat kotrmelec)

tornadă, de F

tornádo

se răspândi, desc

rozšířit se, rozejít se (o skupině lidí)

stâlp, pi M electric

elektrický sloup

dig, guri N pentru baraj, je N, pentru râurile

hráz přehrady, řeky

precipitaţii atmosferice

atmosférické srážky

defrişare = lichidarea pădurilor + defrişa, şez

mýcení = likvidace lesů + mýtit

Râurile au ieşit din matcă. (matcă, mătci F)

Řeky vystoupily z koryta. (koryto)

Au urmat alunecări de teren.

Následovaly sesuvy půdy.

Pomii sunt multicolori, frunze se ruginesc = se îngălbenesc. (rugină, ni F)

Stromy jsou pestrobarevné, listy žloutnou. (rez)

Câte coline are Praga? (colină, ne F)

Kolik kopců má Praha? (kopec, pahorek)

Natura este cea mai generoasă.

Příroda je neštědřejší.

culesul viei

vinobraní

vie, vii F = plantaţie de vie

vinohrad

struguri de masă + struguri

hrozny (k výrobě vína + k přímé konzumaci)

vremea agreabilă, plăcută

příjemné počasí

Cu vârsta devenim prizonierul obicielor.

S věkem se stáváme rukojmými zvyků.

chatui, chatuiesc

chatovat

Este cu bursa la Madrid.

Je na stipendium v Madridu.

 

 

13 octombrie 2005

 

sigla băncii

logo banky

foi cu antet, turi N

hlavičkový papír

intra în vigoare

vstoupit v platnost

reglemetare, ri F + reglementar

předpis + předepsaný, nařízený

indeferent de sumă

bez ohledu na sumu

sucursala băncii

pobočka, filiálka banky

 

 

17 octombrie 2005 

 

proprietar a trei case (PO ČÍSLOVCE VŽDY A)

vlastník tří domů

Mă bate un pantof.

Tlačí mě bota.

Puteţi să-mi daţi un foc?

Můžete mi připálit?

pleca în vacanţă

odjet na prázdniny

trimite, trimit

poslat

ochelari M PL.

brýle

Chiar dacă/ de/ când m-ai fi invitat, (tot) n-aş fi venit.

I kdyby mě pozval, (stejně) bych nepřišel.

corb, bi M

havran, krkavec

pieri, pier

zahynout

cerşi, cerşesc

žebrat

cerşetor, ri M

žebrák

geană, gene F

řasy

 

 

20 octombrie 2005

 

dansa ‡ juca + juca pe cineva

tančit (moderní ‡ tradiční tance) + vyzvat někoho k tanci

se strânge = se aduna

shromáždit se

strânge mâna cuiva

stisknout někomu ruku

strânge cureaua

utáhnout si opasek

Aveţi grija!

Opatrně!

întra la apă

srazit se

măi! ‡ mai

hele! ‡ ještě, už

Zău? Zău!

Opravdu? Fakt!

Ce are? N-are nici pe naiba.

Co mu je? Čerta starého mu je.

soc, ci M

černý bez

Nu te prefaci că...

Nedělej se, že... nepředstírej, že...

nepot, oţi M/ nepoată, te F de frate, de soră

synovec/ neteř

ierta, iert (silnější než scuza)

odpustit

Mulţumesc sincer, de suflet. Mii de mulţumiri.

Děkuji pěkně.

păcătui, păcătuiesc

hřešit

Suntem într-o societate de consum.

Jsme v konzumní společnosti.

soldurile (epoca soldurilor, reducerilor)

výprodej (doba výprodejů)

Calitatea nu se compară.

Kvalita se nedá srovnat.

o sută de cenţi (cent, nţi M)

sto centů (cent)

Funcţionează asupra psihic.

Funguje to v podvědomí.

o soluţie de neconceput

nemyslitelné řešení

pune receptorul

položit sluchátko

locul necălcat de picior uman

místo, kam nevkročila lidská noha

aplicaţie, ii F

nadání, sklon

tâmplar PVC

pokladač lina

o persoane cu integritate

integrovaná osobnost

gresie ‡ faianţă

kachličky ‡ dlaždičky

parchet laminat

plovoucí podlaha

Faianţa este denivelată.

Dlaždičky jsou nerovné.

Cine e de vină? Faianţa e de vină.

Kdo za to může? Můžou za to dlaždičky.

mozaicar, ri M [mozajikar]

mozaikář

lucra fără carnet de muncă

pracovat bez pracovní smlouvy

dosar, re N

posudek, svazek listin

Un post se scoate la concurs.

Na místo se vyhlašuje konkurs.

Oraşul este grozav ‡ groaznic.

Město je hrozné (ohromné ‡ strašné).

O meserie se fură.

Řemeslo se učí.

trezi flăcara interioară

probudit vnitřní plamen

 

 

24 octombrie 2005

 

pârjol, luri N ‡ incendiu, ii N

velký požár ‡ požár

Vine turcul şi baba se pieptănă.

Přijde Turek a bába se češe.

chior, chioară, chiori, chioare

jednooký

atotputernic

všehoschopný

birui, biruiesc

porazit

decapita, decapitez

setnout hlavu

şchiop

kulhavý

Zodia Cancerului ‡ rac, ci M

znamení raka ‡ rak

 

 

26 octombrie 2005

 

inedit

nevydaný, nový

hamac, curi nebo ce N

houpací síť

de pe Venus

z Venuše

ginecolog, gi M

gynekolog

fursec, curi N

vážené sušenky

Aveţi o altă mărime, o altă culoare, o altă nuanţă?

Máte jinou velikost, jinou barvu, jiný odstín?

Cât durează?

Jak dlouho to bude trvat?

ceapă, cepe F

cibule

semipreparat, te N

polotovar

conferinţă de presă

tisková konference

indespensabil

nezbytný

se pierde = se rătăci

ztratit se = zabloudit

dezordine creativă

tvůrčí nepořádek

bilet de trimitere

doporučení (od lékaře)

Cum se ia, înainte de masă?

Jak se to bere, před jídlem?

Ce am voie de mâncat?

Co mám jíst?

Nu aveţi voie să luaţi alcool în gură.

Neměl byste vzít alkohol ani do pusy.

Am voie să ies din casă?

Mám vycházet?

 

 

27 octombrie 2005

 

secolul douăzeci

dvacáté století

N-am ştiut drumul.

Neznal jsem cestu.

în perioadă de douăzeci şi unu douăzeci şi şapte octombrie + între 21 şi 27

od 21. do 27. října

de atâta

tolik

Ruşi nu beau, cinstesc, sărbătoresc.

Rusové nepijou, slaví.

chirurgie I (unul)

chirurgie I

a fi înternat

být hospitalizován

înaintea a/ altor/ celor 5 maşini mici

před pěti (jinými/těmi) auty 

utiliza, utilizează

používat

week-end = sfârşit de săptămână

víkend

călugări, resc + se călugari

dát do kláštera + vstoupit do kláštera

crematoriu, ii N

krematorium

rutieră = maxi-taxi

linkové taxi

Nebănuite sunt căile domnului.

Nevyzpytatelné jsou cesty boží.

plai, iuri N

pláň, planina

Cu Sâmbăta Morţilor în România începe Săptămâna Morţilor. În biserică este slujba, parastas.

Sobotou všech Svatých v Rumunsku začíná týden všech Svatých. V kostele je služba, parastas.

În Republica Moldovă se sărbătoresc Paştele Blajinilor, o săptămână după Paşte. Se dă pomană = se dă ceva de sufletul răposatului. În Moldova înmormântarea este un eveniment mare. Oamenii bătrâni spun des, că lucrurile mai bune îşi lasă pentru moarte. Pentru înmormântare e necesară multă cheltuială. La înmormântare se taie o ramură, care se împodobeşte cu costum, ca un om, şi care se pune la cimitir. Oameni la  înmormântare (nu ruzi) primesc pomeneţe. Se face pomană după răposat. După înmormântare fiecare primeşte din  colacii mari împletiţi.

 

40 de zile după înmormântare se face praznic, o masă de pomenire. La pomană se dă lucrurile, care au rămas după răposat. În biserică se oficializează slujba, prohod. Oameni cred, că 40 de zile sufletul încă rămâne pe pământ.

V Moldavské republice se slaví Paştele Blajinilor (dušičky) týden po Velikonocích. Dává se něco k uctění památky zesnulého. V Moldavsku je pohřeb velkou událostí. Staří lidé často říkají, že si lepší věci nechají do hrobu. Na pohřeb jsou potřeba velké výdaje. Na pohřeb se řeže větvička, která se zdobí oblečením, jako člověk, a která se dává na hřbitov. Lidé na pohřbu (ne příbuzní) dostávají pomeneţe (pruh bílého plátna). Rozdává se jídlo na památku zesnulého. Po pohřbu každý dostane z velkých pletenců.

 

 

 40 dnů po pohřbu se dělá praznic, smuteční hostina. K rozebrání se dávají věci, které zůstaly po zesnulém. V kostele se slouží bohoslužba, prohod. Lidé věří, že duše ještě 40 dnů zůstává na zemi.

rai + iad

ráj + peklo

Mi-se apropie ceasul.

Blíží se můj čas.

multiplu = foarte mult

mnohonásobný

fidelitate F

věrnost

Cineva e pe spate, a rămas pe spate.

Někdo je překvapený, zůstal na znak.

produse promoţionale

výrobky v akci

program non stop

otevřeno non-stop

 

 

31 octombrie 2005

 

soartă, sorţi F

osud

Îi înţeleg purtarea.

Rozumím jeho chování.

în sinea lui

v duchu

alaltăseară

předminulého večera

cărăbuş, şi M

chroust

a face haz din necaz

nedávat na sobě znát rozmrzelost

hazliu

vtipný

împăcat

smířený

 

 

2 noiembrie 2005

 

Pe mine mă costă un suc mai mult decât o bere. = Platesc mai mult pentru un suc...

Džus mě stojí víc než pivo.

juice N = suc

džus

cu plante

s bylinkami

de obicei = în mod obişnuit

obyčejně

mugur, ri M

pupen

mesteacăn, ceni M

bříza

Dacă tăceai, filozof rămâneai.

Kdybys mlčel, zůstal bys filozofem.

svastică (nemţească)

hákový kříž (německý)

Saxonia, Bavaria, Silezia

Sasko, Bavorsko, Slezsko

coroane + coroniţă, ţe F

věnec + malý věnec

depune flori

klást květiny

crizantemă, me F

chryzantéma

Stilul gotic este mai sobru decât stilul baroc.

Gotika je střídmější než baroko.

prinde o luminare

zapálit svíčku

musulman, ni M

muslim

provinciile istorie, provinciile germane

historické země, německé země

iscusit

šikovný, zručný

S-o fi întorcând.

Asi se vrátí.

Şi-o fi amintind de mine.

Asi na mne vzpomíná.

cere cuiva socoteală

volat někoho k odpovědnosti

negustor = neguţător

obchodník

îndată

hned

vrăjitor, ri M

kouzelník, čaroděj

proceda, procedez corect

počínat si správně

Habsburgi

Habsburkové

din ţările arabe

z arabských zemí

moschee, moschei i moschee F

mešita

sinagoga, gi F

synagoga

paşnic

klidný, mírný, mírumilovný

 

 

3 noiembrie 2005

 

sta la o parolă

 

monden

mondénní

bârfi, bârfesc

drbat, klepat

profund ‡ superficial

hluboký ‡ povrchní

Suntem în apele mele.

Jsme ve svém živlu.

Mi-am dat drumul.

Vybuchl jsem zlostí.

incendia, incendiez

zapálit

Nu poate opri sunetul.

Neumí vypnout zvonění.

taclate F + sta la taclale + se pune la taclale

povídání + povídat si + dát se do povídání

mahalagaică = bârfură

klepna, drbna

vorbi la nivelul foarte elevat

mluvit velmi vznešeně

Am primit.

Dostal jsem.

Mi-a făcut figuri.

Udělal mi nepříjemné překvapení.

 

 

7 noiembrie 2005

 

cu vârf şi îndesat

víc než dost, nad míru, s úroky

caniculă, le F

vedro

luna lui Cuptor

červenec

 

 

9 noiembrie 2005

 

doborî, dobor

sestřelit

se strecura, mă strecor

vloudit se

 

 

11 noiembrie 2005

 

cu mulţi ani în urmă

před několika lety

 

 

12 noiembrie 2005

 

ori de câte ori

pokaždé

abatere, ri F

odchylka, odbočení

vas, se N + venă, ne F

céva + žíla

bleg

přihlouplý, přitroublý

ploşti, ploştesc/ pleoşti, pleoştesc ureche

svěsit uši

convinge, conving

přesvědčovat

broască râioasă nebo bubuosă

ropucha

poliţă, ţe F

police

castrat

kastrovaný

blăniţă, ţe F

kožíšek

fi ataşat

být připojen

 

 

7 decembrie 2005

 

Tunisia

Tunisko

stand, duri N

stojánek, stánek

raion, oane N

oddělení (v obchodě)

agenţie de voiaj

cestovní agentura

maioneză, ze F

majonéza

lactate

mléčné výrobky

mezel, luri N

uzenina

conservă, ve F

konzerva

magazin de dulciuri

obchod sladkostmi

brutărie, ii F + patiserie, ii F

pekařství

condiment, te N = mirodenie, ii F

koření

delicatese PL

delikatesy

icre negre, icre de Manciuria

černý, červený kaviár

boabă, be F + Nu ştiu nici o boabă.

bobule + Neumím ani ň.

boia F

tlučená paprika (Nepoužívá se v Moldavské republice.)

tarhon M

estragon

ghimbir M

zázvor

maghiran, ni M

majoránka

leuştean M

libeček

cimbru M + cimbrişor M

tymián + mateřídouška

anason M

anýz

ienibahar N

nové koření

fărâmă, me F

drobek, kousíček

congelator, toare N

mrazák

borcan, ne N

(zavařovací) sklenice

greu pentru ficat

těžký na játra

limonadă = apă dulce (la sticlă, la cutie)

limonáda (ve sklenici, v krabičce)

lapte în pungile

mléko v sáčcích

lapte integral (neprelucrat), gras, semigras, slab

přírodní (nezpracované), tučné, polotučné, odtučněné mléko

vin fiert

svařené víno

suburbie, ii F (în suburbie)

předměstí (na předměstí)

telemea F

balkánský sýr (sladký i slaný)

retrocedare

restituce

brânza de Olanda

holandský sýr

topit

tavený

Vă rog să-mi tăiaţi de felii.

Posím nakrájet.

urdă, de F

urda (druh sladkého sýra)

mucegai, iuri N

plíseň

brânză cu mucegai

sýr s modrou plísní

 

 

12 decembrie 2005

 

comision, oane N

provize, úplatek

ţipa, ţip - Nu ţipă!

ječet - Neječ!

pârî, pâresc

žalovat, obžalovat, udat

beat turtă

ožralý

Nu faci porcării!

Nedělej kraviny!

A făcut-o lată.

Vyhodil si z kopýtka.

rahat

hovno

suburban

předměstský

într-un tribunal

před soudem

în parc = în gradina publică

v parku

se jura, mă jur

zapřísahat se

băga la închişoare

zavřít do vězení

gazon, oane N

trávník

În biserica ortodoxă nu se dă concerte.

V pravoslavném kostele se nekonají koncerty.

conducător, ri M ‡ şofer

řidič (tramvaje ‡ auta)

predica, predic

kázat

înaltă tensiune

vysoký tlak

poluare F

znečištění

Nu întraţi cu câinele!

Nevstupujte se psy!

doctor de ştiinţe juridice

doktor práv

 

 

19 decembrie 2005

 

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă (Crăciunul şi Anul Nou/Revelionul) vă doresc multă sănătate, bucurii şi succese (voie bună/împliniri/realizări). La mulţi ani!

U příležitosti zimních svátků (Vánoce a Nový rok/Silvestr) vám přeji hodně zdraví, radosti a úspěchů (duševní pohody, splnění, uskutečnění vašich přání). Šťastný nový rok!

carte poştală

korespondenční lístek

Crăciun fericit!

Šťastné Vánoce! 

Un An Nou plin de bucurii!

Radostný nový rok!

cu majuscula

s velkým písmenem

În preajma sărbătorilor de iarnă...

S blížícími se zimními svátky...

formula de închiere

závěrečná formule 

adresare iniţială, finală

úvodní, závěrečné oslovení

Důvěrné oslovení

Oficiální oslovení

Draga M.

Iubitule!

 

Cu (mult) drag! Cu totul dragul!

Cu (multă) prietenie!

Cu toată dragostea!

 

Te îmbrăţişez!

Te sărut!

Te pup! Te am pupat! (i mezi muži na ulici)

Te ţuc dulce! (Maramureš)

Stimate domnule profesor!

 

 

Cu toată stima!

Cu deosebită stimă!

Cu (totul) respect!

Cu deosebit respect!

Cu multă consideraţie!

 

Cu cele mai bune gânduri! (vřelé, ale vhodné i v oficiálním styku)

Totul je O. K. = bine?

Všechno je OK?

chat-ui, chat-uiesc

chatovat 

site internet = pagină web

internetová stránka

pompos

pompézní, nádherný 

fals

nepravý, klamný

Mi-am cumpărat Pomul de Crăciun (Rum.), Bradul (RM).

Koupil jsem si vánoční stromek.

Alba ca Zăpada

Sněhurka

arbore genealogic

rodokmen 

colinde religioase şi "lumeşti"

církevní a světské koledy

pruncul din Betlem (Viflaim [viflajím] sedm.)

novorozeně z Betléma

Cristos

Krist

Iisus = Isus

Ježíš

steaua cu şase colţuri

hvězda se šesti cípy

cântece de stea + Am fost cu steaua. + Am primis steaua.

vánoční koleda + Byl jsem koledovat. + Byli u mne koledníci.

seară de Crăciun

Štědrý večer

hârtie colorată

barevný papír

cei trei crai/magi de la răsărit

tři králové

Sorcova are două strofe, este mai scurtă decât o colindă.

Sorcova má dvě sloky, je kratší než koleda.

Pluguşor

 

Pluguşor este simbolul bunăstării. Nu se cântă, ci se recită pe rând. Este însoţit de clopoţel şi de buhai şi de bici. Cu pluguşorul se merge în ziua de 31 decembrie, la ţară în ziua de 13 ianuarie, înainte de sărbătoare de Sf. Vasile. Trupa cu pluguşorul se învită în casă, unde se bea palincă (în România) sau vin (în Republica Moldovă), unde se mănâncă colacii şi se dau banii. La ţară fiecare familie pregăteşte colacii pentru colindători şi pentru cei care merg cu pluguşorul. Se bea mult, nu e voie să refuzi.

Pluguşor je symbolem blahobytu. Nezpívá se, ale popořadě se recituje. Je doprovázen zvonkem a bukáčem a bičem. S pluguşorem se chodí 31. prosince, na vesnici 13. ledna, před svátkem svatého Vasila. Skupina s pluguşorem se zve do domu, kde se pije palinca (v Rumunsku) nebo víno (v Moldavské republice), kde se jedí pletence a dávají se peníze. Na vesnici každá rodina připravuje pletence pro koledníky a pro ty, kteří chodí s pluguşorem. Hodně se pije, nesmí se odmítnout.

Crăciun

 

În România se fac cadourile în seară de Crăciun, iar în Republica Moldovă în ziua de 31 decembrie, pentru că Anul Nou/Revelionul este o sărbătoare mai lumească. Cadourile se dau sub brad. 

În România se sărbătoreşte pe stilul nou, în timp ce în Republica Moldovă pe stilul vechi.

Fiecare familie îşi cumpără porcul de Crăciun, care se taie zece zile înainte, pentru că prepararea durează mult timp. Se face tobă, jambon, slănină, piftie (fel de jeleu din carne, din picior), ruladă din stomac şi cârnaţi din intestinele. Se aruncă numai foarte puţin. La Crăciun se servesc şi sarmalele (şi la Paşti). Cozonacul (cu rahat şi cu nuci) este indispensabil. Cozonacul este rotund sau lung. La Crăciun se mănâncă în prostie.

V Rumunsku se dávají dárky na Štědrý večer a v Moldavské republice 31. prosince, protože Nový rok/Silvestr je světštější svátek. Dárky se dávají pod stromek.

V Rumunsku se slaví podle nového kalendáře, zatímco v Moldavské republice podle starého.

Každá rodina si koupí vánočního čuníka, který se podřízne deset dnů předem, protože příprava trvá mnoho času. Dělá se tlačenka, šunka, špek, sulc (druh želé z masa, z nohy), roláda ze žaludku a klobásy ze střev. Vyhodí se jen velmi málo. Na Vánoce se podávají také sarmale (i na Velikonoce). Cozonac (s rahatem a ořechy) je nezbytný. Cozonac je oválný nebo podlouhlý. Na Vánoce se jí do zemdlení.

Sf. Nicolae

 

În ziua de Sf. Nicolae copii pun cizmile la uşă. Cadourile se dau în cizme.

Na den svatého Mikuláše dávají děti boty ke dveřím. Dárky se dávají do bot.

Post

 

La ortodocşi se face postul. Cinci săptămâni înainte de Crăciun nu mănâncă nici o carne, nici lactate. În timpul postului se mănâncă în primul rând pâine, halva, fasole, tofu, soia, carne de soia şi ciuperci.

Pravoslavní věřící dodržují půst. Pět týdnů před Vánoci nejedí ani maso, ani mléčné výrobky. Během půstu se jí především chléb, chalva, fazole, tofu, sója, sójové maso a houby.

revoluţia de catifea

sametová revoluce

face exces de zel

být příliš horlivý

Traducătorul, care se respectă.

Překladatel, který si sebe váží.

capcană, ne F

past

merge pe bicicleta medicală

jezdit na rotopedu

 

 

21 decembrie 2005

 

Ce ne facem?

Co si počneme?

sub privirile noastre

před našimi zraky

în cele din urmă

nakonec

O nimerisem rău de tot.

To jsme dopadli, ocitli jsme se v pěkné kaši.

anevoie

stěží

puţin după aceea

krátce poté

de bine de rău = vrând nevrând

chtě nechtě

 

 

22 decembrie 2005

 

cloşcă, şti F

kvočna

 

 

2 ianuarie 2006

 

se prinde cu cineva

s někým si začít

ochii buclucaşi

svůdné oči

puncte de suspensie

tři tečky

Meşteşugul la om e brăţară de aur.

Řemeslo má zlaté dno.

 

 

5 ianuarie 2006

 

în cursul anului

během roku

da drumul televizorului

pustit televizi