28 februarie 2005

 

îngenunchea, îngenunchez

pokleknout

trimite pe cineva la dracul

poslat někoho k čertu

fraţi (od frate)

sourozenci

Ai scris cuiva?

Psal jsi někomu?

oricând

kdykoli

suna pe cineva

volat někomu

seceriş, şuri N

žně

scrisoare prioripost

dopis letecky

ţesător, ţesătoară

tkadlec, tkadlena

ţesătură, ri F

tkanina

scoarţă, ţe F

selský kobereček, kůra

război de ţesut

tkalcovský stav

ladă, lăzi de zestre F

truhla na výbavu

lână, GD lânii, lânuri F

vlna

bumbac M

bavlna

in M

len

costum popular

lidový kroj

ştergar, e N

ručník

maramă, me nebo mi F (a-şi pune marama)

selský šátek, závoj nevěsty, kapesník (dostat se pod čepec)

păretar, re N

nástěnný kobereček

lăicer, re N [-ăji-]

kobereček na lavice, truhly

cergă, gi F

přehoz na postel

plug, guri N

pluh

 

 

2 martie 2005

 

specializare, zări F

obor (na VŠ)

ceaţă, ţuri F

mlha

N-am mâncat nimic, ce nu mi-a plăcut.

Nejedl jsem nic, co by mi nechutnalo.

carne de raţă (raţă, ţe F ‡ rată, te F)

kachní maso (kachna ‡ splátka)

Aproape nu există.

Téměř neexistuje.

crap, pi M

kapr

Cracovia

Krakov

pâine turcească ‡ neagră

turecký chléb (měkký bílý chléb) ‡ tmavý

bagetă ‡ franzelă, le F

bageta ‡ veka (širší než česká)

câine - lătra, 3. latră

pes - štěkat

cal - necheza, 3. nechează

kůň - řehtat

pisică - mieuna, 3. miaună

kočka - mňoukat

gâină - cotcodăci, 3. cotcodăceşte

slepice - kdákat

insectă, te F - bâzâi, 3. bâzâie

hmyz - bručet

calul roib = roib, bi M

ryzák

vaca balţată

strakatá kráva

varietatea imensă

nesmírná rozmanitost

examenele la teoria literaturii

zkoušky z teorie literatury

ghiocel, ei M

sněženka

aisberg, guri N

ledovec

avalanşă, şe F

lavina

în schimb

místo toho

scoică, ci F

lastura, škeble

felicita cu ocazia sărbătorii 1 martie, mărţişor

přát k svátkům 1. března, k mărţişoru

limbile de pe glob

jazyky na zemi

ziua morţilor

dušičky

botez, zuri N + boteza, botez

křtiny + křtít

susţine, susţin disertaţie

obhajovat zkoušku

sărbătorile civile

občanské svátky

ziua muncii

den práce

atenţie ‡ cadou, dar

pozornost ‡ dar

vopsi, vopsesc ouă

barvit vejce

oul incrustat

kraslicem zdobené vejce

oul lui Columb

Kolumbovo vejce

berbec, ci M + oaie, oi F + mioriţă, ţe F = mioară, re F

beran + ovce + jehně

ramură, ri F (de salcie)

odvětví, větev (vrbová)

în invers

naopak

E asemănător.

To je podobné.

E soare cu dinţi.

Svítí slunce, ale je silný mráz.

 

 

3 martie 2005

 

biblioteca formidabilă

úžasná, ohromná knihovna

Pot să fac altceva.

Můžu dělat něco jiného.

şterpeli, şterpelesc

krást (cik.)

gagiu, ii M + gagică, ce F

milenec, milenka (cik.)

mişto

čupr (cik.)

ambiţie, ţii F + ambiţios

ambice + ambiciózní

verb ajutător = auxiliar

pomocné sloveso

socaci M + socăci

kuchař + vařit (banát.)

la orice pas

na každém kroku

deoarece = pentru că

protože

da telefon cuiva = telefona cuiva = suna pe cineva

telefonovat komu

Am dat telefon lui Carmen, Isabel.

Volal jsem Carmen, Isabele.

tăcea [tăča]

mlčet

studenţime, GD mi F + dăscălime, GD mi F + scriitorime, GD mi F

studentstvo + kantoři + spisovatelé

secui, secui M + secuime, GD mi F + secuiesc

Sikul + Sikulové + sikulský

 

 

9 şi 10 martie 2005

 

accidentul de la Cernobâl

černobylská havárie

Am închis paranteza.

Konec vsuvky!

autobuz ‡ autocar

zájezdový autobus ‡ městský autobus

avertiza, zez de pericol

upozornit na nebezpečí

băga, bag în locurile interne

plést se do vnitřních záležitostí

bârfi, bârfesc

klepat, drbat

cădelniţă, ţe F

kadidelnice

câine, mâine, pâine (kombinace âi jen tři slova a vlastní jména) - v Kišiněvě câne, mâne, pâne

pes, zítra, chleba

cămilă, le F

velbloud

Când mai dai/veni pe la şcoală?

Kdy zajdeš do školy?

Când pleci în vacanţă?

Kdy jedeš na prázdniny?

cărămidă, izi F

cihla

cărbune, ni M

uhlí

cârcel, ei M

křeč

cârd, duri N

hejno

cârmă, me F

kormidlo

cârmaci, ci M = conducător (Cârmaciul României)

kormidelník = vůdce ("Kormidelník Rumunska" - označení Ceauşesca)

cârnăcior, ri M

uzenka (zdrobnělina)

cârnat, aţi M

uzenka

Castelul Praghez

Pražský hrad

Cât timp voi sta...? Două săptămâni. + Pentru cât timp...? Pentru două...

Jak dlouho zůstanu...? Dva týdny.

cătană, ne F

voják

(se) căţara, caţăr

vyšplhat (se)

cere - să ceară

žádat (subj.)

condiment, te N

koření

corabie, răbii F

koráb

crede - să creadă

myslet (subj.)

curtina de fier

železná košile

De când ţi-e rău?

Odkdy je ti lze?

depune un dosar, o bursă

podávat spis, žádost

dezamăgire, ri F

rozčarování

gâscă, gâşte F

husa

hazliu, ie, ii, ii

vtipný, legrační

în iunie, la începutul iunie

v červnu, začátkem června

ironia autorului + autoironie

ironie autora + sebeironie

leucemie F [leučémije]

leukémie

mai mult sau mai puţin

víceméně

pită, te F = pâine

chleba

Portugalia

Portugalsko

prăpastie, prăpăstii F

propast

pricepe - să priceapă

chápat (subj.)

S-a sinucis.

Spáchal sebevraždu.

scrie, depune o cerere

psát, podávat žádost

sperietoare, ori F

strašák, strašidlo

tămâie F

muškát

ţine o comunicare

držet přednášku

trib, buri N

kmen

 

 

16 martie 2005

 

(se) încumeta, încumet

osmělovat se

reglementa, reglementez

upravit (předpisem)

la îndemână

po ruce

îndemânatic

zručný

bârfă, fe (sta la o bârfă)

drb, klep (klepat)

aderenţă, ţe F

souhlas, přiléhavost

continuu = mereu = întotdeauna

vždy

atitudine, ni F

postoj

de pildă = de exemplu = bunoară

například

cruzime, mi F

krutost, surovost

narcotice

prášky na spaní

amâna, amân

odložit

amânător, ri M

člověk, který něco odkládá

limbi = săgeţi

ručičky (na hodinkách)

suprinzător

překvapivý

convinge, conving

přesvědčovat

prostie, ii F

hloupost

dimpotrivă

naopak

costisitor

nákladný

cancer N

rakovina

scop, puri n

účel

ucide, ucid

zabíjet

face de mâncare

připravovat jídlo

merge la iarba verde = în natură

jít do přírody

şi omorî, omor timpul cu ceva

zabíjet čas

şi umple, umplu timpul cu ceva

vyplnit čas čím

fura, fur timpul cuiva (Mie mi-a furit timpul.)

krást někomu čas (Ukradl mi čas.)

preţui, preţuiesc timpul

cenit čas

avea noţiunea timpului

mít pojem, představu o čase

luceafăr, eferi M

jitřenka, večernice

un animal sacru

svaté zvíře

dormi iepureşte

spát jako na vodě

biberon, oane N

sací láhev

suspicios

podezřelý

copii din stradă

děti ulice

ceasurile de nisip

přesýpací hodiny

 

 

23 + 24 martie 2005

 

mai totdeauna

skoro vždy

boteza, botez

křtít

botez, zuri N (nume de botez)

křest (křestní jméno)

păcăli, păcălesc

převézt

superstiţie, ii F

předsudek

superstiţios

pověrčivý

măr, meri M ‡ măr, mere N

jabloň ‡ jablko

luneca, lunec

klouzat

trata, tratez

léčit

buruaină, ieni F

plevel

mai cu seamă

zejména, zvláště

medicament = leac, uri N + doftorii/leacuri babeşti

lék + babská medicína

 

 

31 martie 2005

 

pieptăna, pieptăn

česat

(se) considera, consider = E părerea mea.

považovat (se) za co

înmuia, înmoi + înmuia tonul = vorbi mai calm

namáčet, měknout + uklidnit se, mluvit méně arogantně

Tractorul face zgomotul = huruişte.

Traktor rachotí.

cuvinte obscene

obscénní slova

Nu mai hârâi!

Už nemruč/nevrč!

Câinele mârâieşte.

Pes vyje.

16 °C = 16 grade Celsius [čelsius]

16 stupňů Celsia

meteorolog, gi M

meteorolog

mâl, luri N ‡ mal, luri N

bahno ‡ břeh

(pe) ici, (pe) colo nebo ici şi colo

tu a tam, místy

răpi, răpesc + răpire

unést + únos

 

 

6 aprilie 2005

 

N-a fost pe gustul meu.

To nebylo podle mojí chuti.

cereale PL

obilniny

soia, G soiei F

sója

leguminoasă, oase F

luštěnina

car, re N + car, ri M

povoz, vůz + červotoč

cuc, ci M

kukačka

bâlbâială, li F

koktání

superstiţie, ii F

pověra

circumstanţă, ţe F

okolnost

Depinde de context.

Záleží na kontextu.

se încrunta, încrunt

mračit se

convinge

přesvědčit

româna standard, literară

spisovná rumunština

Pis! Pis!

Čičí!

ţânţar, ri M

komár

semnul moale, tare

měkký, tvrdý znak

cântăreţ, ţi M + cântăreaţă, ţe F

zpěvák + zpěvačka

privi prin fereastră

dívat se z okna

stimă F

úcta, vážnost

doamnă ‡ femei (pe piaţă, la ţară)

paní ‡ žena, ženská (na trhu, na venkově)

Nu sună româneşte.

To nezní rumunsky.

vorbitori naivi

neškolení mluvčí

celulă, le F

cela

celular

chodba u cel

respinge, resping = refuza, refuz

odmítnout

nobil

vznešený, ušlechtilý

face curte

dvořit se

tir, ruri N

tirák

supravieţui, iesc

přežít

plesnit

prasklý, otlučený

hornar, ri M + coşnar, ri M

kominík

răzbate, răzbat

pronikat, prorážet

trifoi, iuri N cu patru foi

čtyřlístek

solz, zi M

šupina

vârful pantofului

špička boty

linte, G lintei F

čočka

cruce, ci F

kříž

clarvăzător, ri M + clarvăzătoare F

jasnovidec + jasnovidka

citi în palmă

číst z dlaně

ghici, ghicesc în cărţi, în cafea, în zaţ

hádat z karet, z kávy, z lógru

zaţ, ţuri N

lógr

preot, oţi M

kněz

ceva de culoare albastru

něco modrého

buchet, te N

pugét

migdală, le F

mandle

pretenţios

náročný

 

 

7 aprilie 2005

 

Bea! Fă! Desface! Răzi! Zi! Contrazice! Du! Plângi! Stai! Dă! Ia!

Pij! Dělej! Rozbal! Směj se! Řekni! Odporuj! Nes! Plakej! Stůj! Dej! Vezmi!

Serviţi-vă, vă rog!

Poslužte si, prosím!

trimite un SMS

odeslat SMS

promite marea cu sarea

slibovat modré z nebe

un profesor foarte rigid

velmi upjatý profesor

căciuliţa invers

stříška

Du-te dracului!

Jdi k čertu!

porumbel, porumbei M

holub

Trimite-i-l! [trimi:tejil]

Pošli mu ho!

povesti despre Rebreanu la lecţie

povesti, povestesc = spune (în Ardeal)

vykládat o Rebreanovi na přednášce

vyprávět

Chemaţi-mă!

Zavolejte mě! (ne telefonem)

Nu vă sculaţi!

Nezvedejte se! (ve škole)

hârtie higienică

toaletní papír

se pregăti, pregătesc de cursuri

připravovat se do školy

întreba reţeta

zeptat se na recept

ierta, iert + de neiertat

odpouštět, promíjet + neodpustitelný

 

 

11 martie 2005

 

manta, le F de ploaie = impermeabil, le N

plášť do deště

caniculă, le F

vedro

Culcă-te!

Jdi do postele!

invita

vyzvat

arcadă, de F

podloubí

...dacă au antinevralgic. (bez členu - nejobecnější význam)

...jestli máte prášky na bolení hlavy.

de origine proastă

neurozeného původu

aprinde ‡ stinge

zapálit, rozsvítit ‡ zhasnout

breaslă, bresle F

cech

cositor N

cín

Însănătoşirea grabnică!

Brzké uzdravení!

(se) însănătoşi, şesc ‡ (se) îmbolnăvi, vesc

uzdravit (se) ‡ onemocnět

vreun, vreo

nějaký

sirop de pătlagină

jitrocelový sirup

Mă mănâncă = mă ustură pielea.

Svědí mě kůže.

schit, turi N + mănăstire, ri F

malý klášter + klášter

Când pisica nu-i acasa, şoarecii joacă pe masă.

Když kocour není doma, myši mají pré.

motan, ni M + pisoi, pisoi M

kocour

mâţă, ţe F (mold.)

kočka

se uita (pe asta) ca mâţa în calendar

koukat (na něco) jako husa do flašky

Ion mă inşeală cu Maria.

Ion mě podvádí s Marií.

(încetul) cu încetul

pozvolna

Încetul cu încetul se face oţetul.

Všechno má svůj čas.

orb, oarbă, orbi, oarbe

slepý

porunci, poruncesc

rozkazovat

(se) lovi, lovesc

praštit (se)

lovitură de stat

státní převrat

Capul, ce se apleacă, sabia nu-l taie.

Hlavu, co se skloní, šavle neutne.

trunchi, iuri N

kmen

Vorba dulce mult aduce.

Dobré slovo mnoho zmůže.

 

 

13 martie 2005

 

criză monetară, de guvern, din golf

měnová, vládní krize, v zálivu

familial ‡ familiar

rodinný ‡ familiární

prestigiu N

prestiž

vorbi curent engleza

mluvit plynně anglicky

divorţ, ţuri N

rozvod

se ataşa, ataşez de cineva

přilnout ke komu

Cineva e un om cu scaun la cap.

Někdo je člověk se zdravým rozumem.

trage, trag de coadă

tahat za ocas

vorbi poloneza, suedeza

mluvit polsky, švédsky

Nu merge pentru toate limbile.

To nejde u všech jazyků.

 

 

14 martie 2005

 

fecioara Maria

panenka Marie

clădi, clădesc oraşe

stavět města

lacustă, te F

kobylka (hmyz)

Mă ustură în gât.

Bolí mě v krku.

bandă desenată

komiks

rob, bi M = sclav, vi M = şerb, bi M

otrok

lei grei = noi

tvrdé = nové leie

dus cu pluta

blázen

 

 

18 martie 2005

 

la urgenţă

na pohotovost

măsea de minte

zub moudrosti

Îmi vâjâie capul.

Hučí mi v hlavě.

genunchi [džen...]

koleno

febră F

horečka

frisoane F

zimnice

tremura de frig

třást se zimou

tâmpit, tă, ţi, te

pitomec

Motanul încălţat

Kocour v botách

zidar, ri M

zedník

zidi, zidesc

stavět, zazdívat

Cântăreaţa cheală

Plešatá zpěvačka

Mă duc până la un loc.

Musím si odskočit.

ciocoi, ciocoi M

zbohatlík, parvenu

cu ochii peste cap

s očima vsloup

arunca o privire

na něco se mrknout

furnică, ci F

mravenec

Nu-ţi bate capul degeaba!

Nelam si zbytečně hlavu!

cea cu coadă de cal

ta s ohonem

pneumonie, ii F

zápal plic

mare cât toate zilele

velký jako Brno

face ciuva zile fripte

někomu zatopit, zavařit

tăia frunză la câini

poflakovat se

împăca capra şi varza

najít kompromis

 

 

20 aprilie 2005

 

codiţă, ţe F

stopka

dispreţ N

pohrdání, despekt

Irak

Irák

kaki

khaki

laser, re N [láser]

laser

E teribil de bun.

Je hrozně dobrý.

Dacă-i musai, cu plăcere. (musai ADV.)

Když musíš, tak prosím. (za každou cenu)

preocupare, pări F

zaměstnání, činnost

mânca = lua masă

jíst

La ce oră iai mâncare de prânz = mânânci de prânz?

V kolik hodin obědváš?

Sunt sătul ‡ flămând.

Jsem sytý ‡ hladový.

pâinea albă, neagră, intermediară, pâinea graham

bílý, černý, "střední" chléb, graham

colţ, ţuri N

patka (chleba)

paste făinoase

těstoviny

spaghete F PL

špagety

tăiţei [tăjicej] M PL

nudle (do polévky)

carne de pui

drůbeží maso

carne de viţel

telecí maso

crab, bi M ‡ crap, pi M

krab ‡ kapr

păstrăv, vi M

pstruh

şalău, ăi M

candát

ton, ni M

tuňák

lapte degresat, acru = bătut, condensat, praf, prins

Calea laptelui

dinţi de lapte

mléko odtučněné, kyselé = podmáslí, kondenzované, sušené, sražené

Mléčná dráha

mléčné zuby

iaurt natur, cu fructe

bílý, ovocný jogurt

chefir, ruri N

kefír

brânză dulce

tvaroh

caş, şuri N ‡ caşcaval, luri N

(měkký) tvaroh ‡ ovčí sýr (ve tvaru kotouče)

lapte de bivoliţă

buvolí mléko

gulie, ii F

kedluben

ciupercă, ci F = burete, eţi M

houba

mărar M

kopr

praz, aji M

pórek

bulion, nuri N de roşii [buli-on]

kečup

piersică, ci F ‡ caisă, se F

broskev ‡ meruňka

afină, ne F

borůvka

gutui, gutui N + gutuie, gutui F

kdoule (strom + plod)

agriş, şi M

angrešt

strugurel, ei M = struguraş, şi M

rybíz + hrozníček

coacăză, ze F

rybíz

ardei iute, iute, iuţi, iuţi

pálivá paprika

cimbru, ui M

tymián

vegeta F

vegeta

 

 

21 aprilie 2005

 

carnivor

masožravý

avea probleme de sănătate

mít zdravotní problémy

Am acuma o lacună.

Mám okno.

pui, pui M

mládě

obştesc = civic

občanský

 

 

27 aprilie 2005

 

Braţele sus!

Ruce vzhůru!

traficant de droguri

drogový dealer

filmul de lung, scurt metraj

dlouhometrážní, krátkometrážní film

filmul artistic, poliţist, de acţiune, violent (horor), pentru copii, documentar

film umělecký, detektivní, akční, horor, pro děti, dokumentární

comedie [komedýje], dramă, me F, piesă de teatru

komedie, drama, divadelní hra

adaptare = ecranizare după roman

adaptace podle románu

ecran, ne N

promítací plátno, obrazovka

regizor, ri M + regizoare, regizoare F

režisér + režisérka

Producătorul adună banii.

Producent shromažďuje peníze.

scenarist, işti M

scenárista

actor = protagonist

herec = protagonista

cameraman, ni M

kameraman

răpunzător de costume

kostýmy (u filmu)

compozitor de muzică

hudební skladatel

montaj, je N

střih

figuranţi

kompars

cascador, ri M

kaskadér

machiaj, je N

maskér

clapă, pe F

klapka

film cu desene animate

animovaný film

bac = bacalaureat, te N

maturita

voievod, ozi M

vojvoda

culege fructe

česat ovoce

moda de anii 70

móda 70. let

1 - 10 = excelent

známky ve škole

Stăpânul inelelor

Pán prstenů

mânca cu beţigaşele

jíst hůlkami

dexteritate, tăţi F

zručnost, šikovnost

 

 

28 aprilie 2005

 

dependent de droguri

drogově závislý

diabolic

ďábelský

Iau pastile?

Bereš si prášky?

visător + visător, ri M

zasněný + snílek

carte de visuri

snář

Ne am îmbrăcat invers...

Oblékli jsme si naruby...

gafă, fe F + gafa, gafez

bota (ve společnosti) + udělat botu

Mi-se face ruşine.

Stydím se.

juca bingo

hrát bingo

întoarcerea armelor

obrácení zbraní (za II. světové války)